A fegyver nélküli katonai szolgálat visszaállításáról is tárgyal a parlament

2011.06.22. 6:54

Sporthuliganizmus, közfoglalkoztatás, honvédelem és a Magyar Művészeti Akadémia jelentik a fő témát a parlament szerdai ülésnapján. Sarkalatos törvényben szabályoznák a honvédelem kérdéseit, mint például az önkéntes tartalékosi rendszer fenntartásának jogi kereteit.

Az országgyűlés szerdai ülésén a honvédelemről szóló sarkalatos törvényre vonatkozó előterjesztés mellett lefolytatja a közfoglalkoztatásról, a sporthuliganizmus elleni fellépésről és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló javaslatok általános vitáját is. A kormány a honvédelemről szóló előterjesztésben egyebek mellett az önkéntes tartalékosi rendszer fenntartásának, a fegyver nélküli katonai szolgálat visszaállításának, valamint a polgári védelmi kötelezettség kettős célú teljesítésének jogi kereteit kívánja kialakítani.

Az indítvány szerint nem hívható be katonai szolgálatra - mások mellett - az a hadköteles, aki 18. életévét még nem töltötte be, katonai szolgálatra alkalmatlan, vagy aki saját háztartásában legalább három kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Ugyancsak felmentést kap a szolgálat alól, aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét egyedül tartja el, vagy az a hadköteles, aki már a megelőző évben betöltötte 40. életévét.

A közfoglalkoztatásról szóló törvény belügyminiszter által kezdeményezett módosítása a családok által igénybe vehető pénzbeli ellátások összegének maximalizálását indítványozza, arra hivatkozva, hogy a szociális ellátórendszerben kapható támogatások ne ösztönözzenek a munkavégzés ellen.

A parlament az előterjesztés elfogadásával felhatalmazhatja a települési önkormányzatokat, hogy a lakókörnyezet rendezettségéhez kössék az aktív korúak ellátására való jogosultságot.

A javasolt változtatások foglalkoztatást helyettesítő támogatásra cserélnék a jelenlegi bérpótló juttatást. Az új fajta támogatásra nem lehetne jogosult, aki nem vesz részt a közfoglalkoztatásban, vagy nem folytat álláskereső tevékenységet, illetve nem fogadja el a számára törvényben előírt feltételekkel felajánlott munkalehetőséget.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló indítvány értelmében a művészeti akadémia az önkormányzatiság elvén alapuló köztestület lesz, amely a művészettel, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat lát el.

A jövőben a sporthuliganizmus a bűncselekmények kategóriájába kerülne. A tervezett módosítások érintik a jegyértékesítést, a beléptetőrendszereket, a kitiltás intézményét, az ezzel összefüggő rendőrségi és szervező általi adatkezelést, a sportrendezvények biztonsági minősítésére vonatkozó új intézményrendszert, az érintett belügyi szerveknek a létesítmények biztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályait, a rendezők és a szövetségek felelősségét, biztonsággal összefüggő feladatait, az azok megszegésére vonatkozó bővített szankciórendszert is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK