Módosította az oktatásért felelős államtitkárság az osztályozóvizsgára bocsátás feltételeit. A korábbi rendelkezés helyett már akkor is megtagadhatják a vizsgára bocsátást a jövőben, ha a tanulónak húsznál több igazolatlan órája gyűlik össze.

Szeptember elsejétől a nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsgára bocsátást, ha a diák igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát - olvasható a Kormány.hu oldalra kedden felkerült tájékoztatóban.

A korábbi rendelkezés értelmében erre akkor kerülhetett sor, ha az igazolatlan mulasztások száma magasabb volt az igazolt mulasztásokénál.