Nem hívhatók be katonának az egyedülálló szülők az új honvédelmi törvény szerint

A nyári szünet előtti utolsó ülésén az Országgyűlés elfogadta a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló új törvényt. A sarkalatos jogszabály az új alaptörvénnyel egy időben, 2012. január elsején lép életbe. Az új törvény szerint nem lehet behívni katonának azt, aki legalább három kiskorú gyermekről gondoskodik, vagy gyermekeit egyedül neveli.

A képviselők 295 igen szavazattal, 46 nem ellenében elfogadták az új honvédelmi törvényt a nyári szünet előtti utolsó ülésen, hétfőn. Az új honvédelmi törvény egyebek mellett az önkéntes tartalékosi rendszer fenntartásának, a fegyver nélküli katonai szolgálat visszaállításának, valamint a polgári védelmi kötelezettség kettős célú teljesítésének jogi kereteit alakította ki.

Az új jogszabály szerint nem hívható be katonai szolgálatra - mások mellett - az a hadköteles, aki 18. életévét még nem töltötte be, katonai szolgálatra alkalmatlan, vagy aki saját háztartásában legalább három kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ugyancsak felmentést kap a szolgálat alól, aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét egyedül tartja el, vagy az, aki már a megelőző évben betöltötte 40. életévét.