Az ombudsman bírálta a rendőrség fellépését a tibetiekkel szemben

2011.08.04. 11:29

Bírálta vizsgálati jelentésében az ombudsman a rendőrség intézkedéseit Ven Csia-pao kínai kormányfő budapesti látogatása idején.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint a zászlólengető tibetiekkel szemben eljáró rendőrség fellépése szemben állt a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, sérült a szabad véleménynyilvánítás joga, és az emberi méltósághoz való jog. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ugyanekkor a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okozott, amikor a Magyarországon élő külföldiek számához képest aránytalanul sok tibetit rendelt be ellenőrzésre Ven Csia-pao kínai miniszterelnök budapesti látogatása idején - állapította meg az ombudsman most közzétett vizsgálati jelentésében.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból, soron kívül indított vizsgálatot tüntetések hatósági kezelése miatt. A biztos az országos rendőrfőkapitánytól és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójától kért tájékoztatást. Következtetései szerint a rendőrség szükségtelenül korlátozta, és ezzel sértette a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, amikor azokat igazoltatta, vezette el, akik nem magyar, vagy kínai zászlót, hanem tibetit tartottak a kezükben, vagy a Fálun Gong mozgalomra utaló feliratot viseltek. Egyes utólagos rendőri jelentések az igazoltatás okául a sárga póló viselését jelölték meg. A rendőri intézkedések valós indokairól azonban az ombudsman nem kapott tájékoztatást. Ugyancsak nincs magyarázat arra, miért kaptak rendőrök utasítást, hogy megfigyeljenek vagy kövessenek egyes embereket anélkül, hogy fennálltak volna az ilyen információgyűjtés törvényi feltételei.

A jelentés szerint problémás, hogy miért volt szükség már együttműködő tibeti előállítására, személyi szabadsága korlátozására. Ugyancsak kérdéses, hogy miért van különbség a civil szervezetek videofelvételei és a rendőrségi írásos jelentések tartalma között, valamint miért nem álltak az ombudsman rendelkezésére a rendőrségi felvételek - holott a helyszínen látható volt a rendőrség kamerás járműve.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a kínai kormányfő látogatásának idején, munkaszüneti napra és arányaiban nagy számban idézett be ellenőrzésre Magyarországon tartózkodó több tibeti származású, vagy a Fálun Gong mozgalomhoz kötődő embert, ezért a biztos felvetette a hátrányos megkülönböztetés lehetőségét. Egyúttal - mert a munkaszüneti napon tartott ügyfélfogadásra a törvény lehetőséget ad - azt is javasolta, hogy a szombati ellenőrzés módszerét a Magyarországon élő külföldiek munkaidejének védelmében tegyék általánossá.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy érvényesüljenek a rendőri fellépés törvényi előírásai, a fokozott ellenőrzések során is tartsák szem előtt az egyenlő bánásmód követelményét, és senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés politikai meggyőződése vagy más véleménye miatt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK