Nem köti egységes tanulmányi átlaghoz az ingyenes felsőoktatási képzésben való részvételt a felsőoktatási törvény legutóbbi tervezete, amely szerint a költségtérítéses szakokra felvett hallgatók szerződést köthetnek az állammal, és támogatást kaphatnak a képzési költségekhez. A koncepció szerint az önköltséges hallgatóknak megmarad a lehetőségük arra, hogy jó tanulmányi eredmény alapján átkerüljenek az ingyenes kurzusra.

Az önköltséges képzésre felvételt nyerő hallgatókkal a képzés részleges állami finanszírozását biztosító állami ösztöndíjszerződést lehetne kötni - többek között ezt tartalmazza a felsőoktatási törvénynek az MTI birtokába került legutolsó változata.

A javaslat rögzíti, hogy az államilag támogatott képzésre felvételt nyerő jelentkezővel - beiratkozása előtt - állami ösztöndíjszerződést kell kötni, az önköltséges képzésre felvételt nyerő jelentkezővel pedig a képzés részleges állami finanszírozását biztosító állami ösztöndíjszerződés köthető.

Az ösztöndíjszerződést az oktatási hivatal kötné meg a jelentkezővel, és annak alapján a képzést nyújtó felsőoktatási intézmény az államilag támogatott hallgatóra tekintettel költségvetési támogatásra jogosult, illetve az önköltséges hallgató képzési költségét részben az állam fizeti meg.

Az indítvány szerint a kormány állapítja meg az állami ösztöndíjszerződés kötelező tartalmi elemeit - különösen az oklevél, bizonyítvány megszerzése után a hallgatóval szemben támasztott munkavállalási elvárásokat -, a szerződés nem teljesülése esetén követendő eljárást, a hallgató által igénybe vett szakos képzés éves költségét.

Egy hallgató - felsőfokú szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben, beleértve a felsőfokú szakképzést is. A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.