Elutasítja az oktatási államtitkárság felsőoktatási törvénykoncepcióját a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) - közölte a szervezet a pécsi közgyűlése után. A HÖOK attól tart, hogy a változtatások miatt több szociálisan hátrányos helyzetű hallgató lesz a felsőoktatásban, mert a koncepció csak a pénzügyi szempontokat veszi figyelembe.

A kormány felsőoktatási koncepciója teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a hallgatók szociális helyzetét, és a felsőoktatás állami finanszírozásának csökkentését egyértelműen az átlagos magyar családoknak kell megfizetni vagy most, vagy eladósodva a jövőben - közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).

A HÖOK szerint a hallgatói ösztöndíjak normatív alapon történő kiosztása az államilag támogatott hallgatók után a szociálisan hátrányos, így a megélhetésért küzdő hallgatók számának drámai emelkedését eredményezheti a magyar felsőoktatásban. Egyetlen kiútként a koncepció a Diákhitel 2-t említi, de a HÖOK jelzi: ezt határozottan elutasítják, mert "a diákhitel nem a szociális ellátórendszer része, illetve amikor az államháztartási hiány és a lakossági hitelállomány csökkentésének idejét éljük, egy ilyen intézkedés  épp a jövő értelmiségének eladósodását hozza".

A HÖOK egyúttal kéri a hallgatói munkavégzés járulék- és adómentességének visszaállítását, a hallgatók munkatapasztalatának növeléséért és a szociális helyzetük javítása érdekében.

"Kizárólag a fiskális politika érdekeit tartja szem előtt"

A HÖOK kizárólag olyan finanszírozási modellt tart elfogadhatónak, amely előtérbe helyezi a hallgatói teljesítményt, és közben tekintettel van a szociálisan rászoruló hallgatók tanulmányainak könnyítésére. Ezzel ellentétben a kiadott koncepció "kizárólag a fiskális politika érdekeit tartja szem előtt".

A hallgatói szervezet a jelenlegi szabályozás hibájának tartja a felsőfokú végzettséget nem biztosító képzések idejének beszámítását az államilag támogatott félévek számába, így kérik a döntéshozóktól ennek megváltoztatását. Kérik továbbá az alap- és mesterképzés közötti hallgatói jogviszony folyamatosságának biztosítását, hiszen erre a törvény koncepciója nem kínál megoldást.

Alkotmányellenesnek tartanak egy változtatást

A HÖOK szerint nem fogadható el, hogy a kormány megtiltaná az újrafelvételezés lehetőségét azonos szakra azokban az esetekben, amikor a hallgatót tanulmányi okokból elbocsátották. A HÖOK szerint ez alkotmányellenes, mivel a hatályos alkotmány garantálja az oktatáshoz való jogot minden állampolgár számára.

A HÖOK a felvételihez előírt középfokú komplex nyelvvizsga követelményét csak abban az esetben tudja támogatni, ha a közoktatás megfelelő feltételeket termet a követelmény teljesítésére. A felvételi eljárásban a szakok választásának számszerű korlátozását pedig "indokolatlan szűkítésnek" tekinti.

A HÖOK állásfoglalásában arra figyelmezteti a döntéshozókat, hogy a felsőoktatás rendszerével kapcsolatos bármilyen módosítást csak felmenő rendszerben lehet bevezetni. "Amennyiben a nyilatkozatunkban leírtak nem teljesülnek, és az oktatási államtitkárság továbbra sem kezeli tárgyalópartnerként a felsőoktatás fontos szereplőit, minden demokratikus eszközzel élni fogunk a jelenlegi hallgatók és a jövő generációk érdekében" - írta a HÖOK. A szervezet elnöke korábban egy esetleges demonstrációt sem zárt ki.

Az új felsőoktatási koncepcióról szóló írásainkat itt olvashatja.