A kevés pénz és a hiányos jogi szabályozás miatt sérülnek a gyermekotthonban nevelkedő gyerekek jogai - állapította meg Szabó Máté ombudsman. Az állampolgári jogok biztosa egy másik vizsgálatban megállapította, hogy a jogbiztonság elvét sérti, ha fennmarad a nagykorú diákok védelembe vételének lehetősége.

A vizsgált hét gyermekotthon közül talált olyat Szabó Máté ombudsman, ahol kiemelkedőek a tárgyi feltételek (Bakonyoszlopon), a budapesti intézet viszont szerinte alkalmatlan a családpótló feladatok ellátásra.

Szabó Máté megállapította, hogy a soproni, a lenti, a pásztói, a kisújszállási, valamint a makói gyermekotthon étkezési normatívája nem éri el a napi ötszöri étkezésre jogszabályban előírt minimális összeget, a 684 forintot. Sopronban például hetente csak egyszer van hús, a gyermekek így egyhangú és főleg szénhidrátdús ételeket kapnak. Az ombudsman úgy látja, hogy a vizsgált intézmények többségében kevés a gyümölcs és a zöldség, így "az intézmények a szükséges pénz híján akár az egészséges táplálkozás követelményeinek figyelmen kívül hagyásával kénytelenek dönteni az étlap összeállításáról.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa azt állapította meg, hogy a vizsgált intézményeknél feltárt hiányosságok - amelyek több esetben az anyagi erőforrások, valamint a jogi szabályozás elégtelenségére is visszavezethetők - sértik a jogbiztonság követelményét, a gyermek kiemelt védelemhez fűződő jogát, az egyenlő bánásmód követelményét és az egészséghez való jogot. Szabó Máté a nemzeti erőforrás miniszter, valamint a vidékfejlesztési miniszter közbenjárását kérte, a fenntartóknak valamint az intézményvezetőknek pedig több ajánlást is tett.

Sérti a jogbiztonságot a nagykorú diákok védelembe vétele

Szabó Máté egy másik vizsgálatában megállapította, hogy a nagykorúság előtt álló diákok igazolatlan mulasztása esetében formális a mérlegelés nélküli védelembe vételi kötelezettség. Az pedig szerinte sérti a jogbiztonság követelményét, ha a védelembe vételt a 18. életév betöltése után is fenntartják.

A hatályos jogszabályok szerint az ötven óránál igazolatlanul többet mulasztó tanköteles gyermek iskoláztatási támogatásának folyósítását az illetékes jegyzőnek fel kell függesztenie és a gyermeket - életkorától függetlenül - védelembe kell vennie. A védelembe vétel célja, hogy a szülőt támogassa nevelési, gondozási feladatai ellátásban, és elősegítse a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, családban való nevelkedését.

Az ügyben Szabó Máté a nemzeti erőforrás minisztert is megkereste, és azt javasolta, hogy fontolja meg a jogszabály módosítását. Eszerint az iskoláztatási támogatás felfüggesztésekor a jegyző mérlegelési jogkörben dönthetne, szükséges-e védelembe venni a nagykorúság előtt álló gyermeket. Szabó Máté indítványozta azt is, hogy helyezzék hatályon kívül a törvénynek azt a rendelkezését, amely előírja a védelembe vétel fenntartását a betöltött tizennyolcadik életév után is.

Réthelyi Miklós korábban azt mondta az ombudsman érdeklődésére, hogy a gyermek és a fiatal felnőtt érdekében is indokoltnak tartja a védelembe vétel kötelező elrendelését és fenntartását.