Az új alaptörvény bírói korhatárt érintő rendelkezése miatt átmenetileg változnak a bírói pályázati szabályok.

Az országgyűlés úgy döntött, hogy gyorsabb pályáztatást tesz lehetővé a bírói előmenetelben, hogy pótolni lehessen az új alaptörvény korhatárra vonatkozó rendelkezése miatt jövőre nyugdíjba vonuló bírókat.

A 2012. január 1-jétől hatályos alaptörvény szerint a bírák szolgálati jogviszonya - az eddigi 70. életév helyett - a 62-ről fokozatosan 65 évre emelkedő általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn, így jövőre 274 bíró vonul nyugállományba. Azért, hogy az összesen mintegy 40 ezer ügyben eljáró bírók pótlása időben megtörténjen, kilenc fideszes képviselő javaslatára átmenetileg változnak a bírói pályázati szabályok. Eszerint az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság, valamint a megyei bíróságok elnökeinek október 31-ig kell meghatározniuk, hogy az álláshelyek betöltésére az ítélőtáblán mely ügyszakban, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok illetékességi területéhez tartozó kerületi, illetve városi bíróságokon milyen ügyszakban kell pályázatot kiírni. Pályázni december 15-ig lehet. A törvényt a parlament 291 igen szavazattal, 43 ellenében, 14 tartózkodással fogadta el.

Az országgyűlés határozatot fogadott el, felkérve az önkormányzatokat, hogy - egy horvátországi kezdeményezéshez csatlakozva - közigazgatási területükön tiltsák meg a genetikailag módosított szervezetek alkalmazását az agrárgazdaságban. A fenntartható fejlődés bizottság előterjesztését 346 szavazattal, egyhangúlag fogadták el.

Megszavazták az innovációs és fejlesztési eseti bizottság megalakítását is. A testület feladata lesz az innovációt érintő, a kutatásról és fejlesztésről szóló törvények áttekintése. A fideszes Pokorni Zoltán és Pósán László indítványát 304 igen szavazattal, egy nem ellenében, 43 tartózkodással fogadták el a képviselők.

Tudósításunkat a parlament hétfői üléséről itt olvashatja.