Messziről felismerhető egyenruhát adna a polgárőrökre Pintér Sándor

2011.10.13. 10:41

Országos nyilvántartást, új igazolványt és egységes formaruhát is előírna a Belügyminisztérium a polgárőröknek a jövő évtől egy most nyilvánosságra hozott törvénytervezet szerint. A minisztérium az új törvénnyel akarja kiszűrni "a polgárőrség nevével visszaélő szerveződéseket".

Új törvénnyel akarja megakadályozni a polgárőrködéssel és az egyesülési joggal történő visszaéléseket a Belügyminisztérium. "Az állam szabályozott keretek közé kívánja szorítani a rendészeti feladatokat ellátó civil szerveződéseket, illetve ki kívánja szűrni azokat, amelyek a polgárőrség megnevezéssel visszaélve, a polgárőri tevékenységgel össze nem egyeztethető tevékenységet folytatnak" - írja a tárca az új törvény szerdán nyilvánosságra hozott tervezetében. 

A Belügyminisztérium a tervezetben azzal indokolja az új törvényt, hogy a legutóbbi választásokat "nem sokkal megelőzően" olyan új, polgárőrségként bejegyzett szerveződések jelentek meg Magyarországon, amelyek célul tűzték ki, hogy segítenek megállítani a közbiztonság romlását, de a működésük ezzel ellentétes hatást váltott ki, "hiszen a biztonság növelése helyett eszkalálták a társadalmi feszültségek következményeit".

A polgárőrségről szóló hatályos törvényt májusban hasonló indokkal módosította a parlament, miután több egyenruhás szervezet, például a Jobbikhoz kötődő Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület járőrözni kezdett több településen, többek között Gyöngyöspatán, és konfliktusba került a helyi romákkal (az egyesületről szóló cikkeinket itt találja).

A tavaszi módosítások szerepelnek a most nyilvánosságra hozott tervezetben is. Az új törvény szerint például csak a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján kezdheti meg és végezheti működését a polgárőrség, illetve a polgárőr szervezet csak a székhelyeként feltüntetett településen, az önkormányzat jóváhagyásával működhet.

Országos nyilvántartás és ügyészségi felügyelet

A tervezet szerint az új törvény előírná, hogy a polgárőr egyesületnek be kell lépnie az országos polgárőr szövetségbe. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az országos szövetség kötelező szolgálati és etikai szabályok felállításával biztosítani tudja, hogy a polgárőrök egységesen működjenek.

Az országos szövetség igazolványt adhatna a polgárőröknek, országos nyilvántartást is vezetnie kell, és - mint a tervezet fogalmaz - "folyamatosan, de legalább évente ellenőrzi" azt is, hogy megfelelnek-e az igazolványhoz szükséges feltételeknek. A Belügyminisztérium szerint így nyomon lehetne követni a munkájukat, ez pedig biztosíthatja a jogszerű működésüket.

Az új szabályozás országosan egységes formaruha viselését is előírná a polgárőröknek. A tervezet szerint ez "minden más rendszeresített egyenruhától, illetve formaruhától megkülönböztethető lesz, amelyben a polgárőrök már messziről felismerhetőek lesznek". A formaruhán például "jól látható módon fel kell tüntetni a polgárőrség megjelölést" - írja a tervezet. A formaruha további jellemzőit a rendészetért felelős miniszter állapítja majd meg.

A javaslat szerint a polgárőr szervezetek működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. Ez azt jelenti, hogy ha az ügysézség törvénytelenséget tapasztal, vagy az önkormányzat visszavonja a jóváhagyását, az ügyész "köteles bírósághoz fordulni és a feloszlatást kezdeményezni" - írja a tervezet.

A törvény 2012. január 1-jétől lép hatályba, ha elfogadja az országgyűlés. A tervezet szerint újabb polgárőr szervezetek jövőre már csak az új szabályozás szerint jöhetnének létre, míg a törvény a hatálybalépésekor már működő polgárőr egyesületeknek az átalakulásához hathónapos átmeneti időszakot biztosítanának, vagyis a polgárőrségeknek fél évük lesz arra, hogy beszerezzék az igazolványokat és az új formaruhákat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK