Az extrém sportok körét meghatározó jelenlegi jogszabály miatt egyesek indokolatlanul hátrányos helyzetbe kerülnek az egészségbiztosítás területén, ami sérti az egyenlő bánásmód követelményét - állítja az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté szerint szakmailag pontatlan és alapvető fogalmi tévedéseket tartalmaz a mostani szabályozás.

Szabó Máté ombudsman szerint szakmailag megalapozatlan és pontatlan a jogszabályban meghatározott "extrém sportok" köre, ezért arra kérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy kezdeményezze a szabályozás mielőbbi felülvizsgálatát.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hétfői közleményében azt írta: az után kezdte vizsgálni a különösen veszélyesnek nyilvánított sporttevékenységek körét meghatározó jelenlegi szabályozást, hogy panaszosok kifogásolták: egészségbiztosítási szempontból "extrém sporttá" minősítették a barlangászást, illetve a falmászást. A felvetés szerint vannak olyan sportágak, amelyeknél hiába fordul elő több, orvosi ellátást igénylő baleset, azok mégsem szerepelnek a különösen veszélyes, "extrém" sportok listáján.

Mint Szabó Máté emlékeztetett: az egészségbiztosítási törvény alapján az Egészségbiztosítási Alap csak meghatározott, elsősorban sürgősségi ellátásokat finanszíroz, ha a baleset a különösen veszélyesként meghatározott sporttevékenységek közben következett be. Azt pedig a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet tartalmazza, mely sporttevékenységek minősülnek jogi értelemben "extrémnek", azaz különösen veszélyesnek.

Jelentésében a biztos sem vitatta azt, hogy indokolt a különösen veszélyes sporttevékenységek fajtáinak pontos jogszabályi meghatározása. Rámutatott azonban, hogy az "extrém sportok" körének meghatározásakor elmaradt a tárgyilagos mérlegelés, a megalapozott szakmai előkészítés, és a szabályozás több alapvető fogalmi tévedést is tartalmaz. Ennek következtében egyesek indokolatlanul hátrányos helyzetbe kerülnek az egészségbiztosítás területén, ami sérti az egyenlő bánásmód követelményét - emelte ki az ombudsman.