A volt pénzügyminiszter a csütörtöki meghallgatásra felmentést kapott a titoktartás alól a telekcserére vonatkozóan. A bizonyítási eljárás a végéhez közeledik a sukorói telekcsere ügyében indított perben.

Tanúként hallgatták meg Oszkó Pétert, a Bajnai-kormány pénzügyminiszterét abban a polgári peres eljárásban, amelyet a tervezett King's City kaszinó- és turisztikai beruházáshoz kötődő sukorói telekcsere érvénytelenségének megállapítására, és a szerződést megelőző állapot visszaállítására indítottak.

A tárgyaláson a volt pénzügyminiszter azt mondta, hogy az ügyészségi vizsgálat előtt két vizsgálat is volt a tervezett sukorói beruházás befektetői csoportját képviselő Joav Blum izraeli-magyar állampolgár Pest megyei ingatlanjaira és a létesítmény megvalósítására kiszemelt sukorói telkekre vonatkozó csereszerződés ügyében. Oszkó Péter közölte, hogy az elsőt Bajnai Gordon akkori miniszterelnök rendelte el a kormány átalakulása után egy-másfél hónappal a felvetődött aggályok tisztázására. A másfél hónapig tartó vizsgálat alatt született szakértői álláspontok a cseretelkek közötti értékarányt csekély mértékben vagy egyáltalán nem kérdőjelezték meg.

A volt pénzügyminiszter elmondta, már több szabálytalanság kiderült az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által időközben elvégzett, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008-as gazdálkodását áttekintő vizsgálat előzetes, majd végleges eredménye alapján, de a cseretelkek közötti értékaránytalanság az ÁSZ végső jelentésében is "kisebb hangsúlyt kapott".

Az ÁSZ-jelentés alapján arra a következtetésre jutottak: a vizsgálat a csereügylet semmisségét nem alapozta meg kellő mértékben, azt azonban jelezte, hogy olyan telekcsere történt, amely több kétséget is felvetett - mondta Oszkó Péter hozzátéve, hogy ezért egyeztetést kezdeményeztek a befektetővel, és megpróbálták meggyőzni arról, álljon el a csereszerződéstől, és "közös szándékkal, közös akarattal" állítsák vissza a szerződéskötés előtti állapotot. Ettől azonban Joav Blum elzárkózott, álláspontja szerint ugyanis a csere teljes mértékben szabályosan történt.

A 2009-ben kezdődött ügyészségi vizsgálat a független igazságügyi értékbecslő szakvéleménye alapján megállapította a jelentős értékaránytalanságot Joav Blum albertirsai és pilisi, valamint az azokra elcserélt sukorói telkek között. Oszkó Péter közölte, hogy ezért "az állami vagyon védelme érdekében" 2009 novemberében arra utasította a Vagyonkezelő Zrt.-t: indítson polgári pert annak megállapítására, hogy feltűnő értékaránytalanság volt-e a telekcsere során, és ha igen, a bíróság mondja ki az ügylet érvénytelenségét. (Az erre vonatkozó polgári per 2010 februárjában kezdődött meg a Fejér Megyei Bíróságon.)

A bíró kérdésére a volt pénzügyminiszter elmondta: a befektetővel folytatott tárgyaláson felvetődött, hogy ha az állam kétségbe vonná a megkötött csereszerződés érvényességét, Joav Blum kártérítési igénnyel lép fel az állammal szemben. Hozzátette: miután pénzügyminiszterként a magyar állam vagyoni pozícióit kellett védenie, ügyelnie kellett arra is, hogy ne tegyen olyan lépéseket az állam nevében, amelyek miatt azt kártérítésre köteleznék.

Oszkó Péter elmondta, hogy a csütörtöki meghallgatásra csak a telekcserére vonatkozóan kapott felmentést a titoktartás alól, a kaszinóberuházásra vonatkozóan nem. A bíróság csütörtök délután megkezdte annak az általa kirendelt igazságügyi szakértőnek a meghallgatását is, aki a telekcsere ügyében újabb értékbecslést végzett.

Az ügy tárgyalása pénteken az ügyben eddig kirendelt szakértők meghallgatásával folytatódik, és ezzel a végéhez közeledik a perben a bizonyítási eljárás.