Az udvarlás, a szerelem és a hűség oktatása is bekerül az új Nemzeti Alaptantervbe (NAT) - tudta meg az [origo] az oktatási államtitkárságtól. Az új alaptanterv, amelyet a tervek szerint még az idén elfogad a kormány, és akár jövőre életbe léphet, tartalmazza azt is, hogy a diákokat meg kell tanítani az iskolában a családi krízishelyzetek kezelésére és a tudatos párválasztásra.

"A tanulók ismereteket és értékorientációt kapnak a tudatos párválasztással, a felelős szexuális élettel, a konfliktuskezeléssel, illetve a gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatban" - ezt tartalmazza az új Nemzeti alaptanterv (NAT) tervezete, amely előírja, hogy a diákokat a jövőben a családi életre is nevelni kell az általános és középiskolákban.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkársága az [origo] megkeresésére közölte, hogy a jövőben az új NAT szerint az iskolákban kötelezően kell majd oktatni például a családtervezést, a családi krízishelyzetek kezelését, illetve a párkapcsolati kultúrát, amelybe az udvarlás, a szerelem és a hűség tanítása is beletartozik.

A Nemzeti alaptanterv azt szabályozza, hogy milyen nevelési alapelveket kell betartaniuk a magyar iskoláknak és melyek azok az alapismeretek, amelyeket minden diáknak el kell sajátítania a közoktatásban. Az oktatási államtitkárság tervei szerint még idén a kormány elé kerül az új NAT, amelyet a következő tanévben, de legkésőbb 2013-ban vezetnék be az iskolákban. Az első Nemzeti alaptantervet 1995-ben adták ki, azóta többször felülvizsgálták a dokumentumot, legutóbb 2007-ben.  Az új alaptanterv kidolgozásában információnk szerint majdnem száz szakértő vett részt.

Az új NAT-ba az eddigi információk szerint bekerül a pénzügyi ismeretek, a KRESZ, a honvédelmi ismeretek kötelező oktatása, az iskolákban lesz külön etika és művészet óra, és a diákoknak tanulniuk kell majd például a konnektorszerelést, a pelenkázást és a hivatali ügyintézést is (erről bővebben itt olvashat). Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője pedig a múlt héten azt javasolta, hogy az iskolában a "felelős párkapcsolatról és a családi életről" is tanuljanak a diákok, hogy a gyermekvállalási kedv erősödjön.

A családi munkamegosztástól a szexualitásig

A KDNP-s politikus által említett két témakört kiemelten kezeli az új Nemzeti alaptanterv - tudta meg az [origo] a szintén KDNP-s Hoffmann Rózsa által vezetett oktatási államtitkárságtól, amely az új NAT tervezetéből is küldött részleteket.  A tervezet szerint "a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok" miatt van szükség az ismeretek "erőteljes jelenlétére a köznevelés minden területén". "A szülőknek egyre kevesebb idejük jut gyermekeikre, ezért társadalmi elvárásként fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek az erkölcsi normák közvetítésében való fokozott részvétele" - áll a dokumentumban.

Fiatalokat és egy KDNP-s képviselőt kérdeztünk a javaslatról

A tervezet szerint az általános és a középiskola minden évfolyamán oktatnák a családi életről szóló ismereteket. "Az alsó tagozattól a középiskola befejezéséig, természetesen az életkornak megfelelően, az e témában szerzett előismeretekhez igazítottan" kell majd tanítani - írta az államtitkárság. Alsó tagozaton például a rokoni kapcsolatokat és a családi munkamegosztás oktatását írja elő a tervezet, felső tagozatban pedig a családok gazdálkodásával és a családi ünnepek szerepével kell foglalkozni. 9-12. évfolyamon a tervezet szerint az udvarlásról, a szerelemről, a szexualitásról, a hűségről és a házasságról kell tanulniuk a diákoknak.

A középiskolában és a gimnáziumokban emellett foglalkozni kell a családtervezéssel, gyermekvállalással, a párkapcsolati válsággal, illetve a krízishelyzetek kezelésével. A NAT tervezete az oktatási módszerekről annyit ír, hogy "a családtervezés, a családalapítás, a szexualitás, a felelős párkapcsolat témáinak feldolgozása, megvitatása kooperatív módszerekkel".

A diákok elemzik, megfelelően udvarolt-e az osztálytársuk

Arról, hogy pontosan hogyan kell majd oktatni ezeket az ismereteket, az oktatási államtitkárság azt írta az [origo]-nak, hogy a NAT csak a kötelezően előírt tartalmakat sorolja fel, "a részletes, pontos ismeretek majd a NAT-ra épülő kerettantervekben szerepelnek". Egy, a NAT kidolgozásában részt vevő, névtelenséget kérő tanár azt mondta az [origo]-nak, hogy "ezeket az ismereteket nem csak úgy lehet majd oktatni, hogy a tanár a tábla előtt beszél erről, hanem a diákok is elmondhatják a tapasztalataikat, sőt el is játszhatják a különböző helyzeteket, a diákok meg elemzik utána, hogy megfelelően udvarolt-e az osztálytársuk".

A NAT arról sem rendelkezik, hogy milyen tantárgy keretein belül, milyen teremben, milyen eszközökkel, melyik tanárok oktassák a családi és párkapcsolati ismereteket. Az oktatási államtitkárság erről azt mondta, hogy "a családi életre nevelés mint kiemelt fejlesztési terület tantárgyközi feladat, így valamennyi tantárgy részt vállal az azokban megjelenő elemek érvényesítésében, természetesen az egyes tantárgyak sajátosságainak és tartalmainak megfelelően".

A NAT készítésében résztvevő tanár azt mondta, hogy a tervek szerint külön órán, osztályfőnöki órán, esetleg biológia vagy irodalom órán foglalkozhatnának a tanárok ezekkel a kérdésekkel. "De az sincs kizárva, hogy egy nyelvórán olyan párbeszédeket fordítsanak le a diákok, amely például egy megfelelő, illetve egy rossz udvarlási szokást mutat meg".