Óv a túlságosan megizmosodó polgármesterektől a Transparency International

2011.11.10. 13:55

Általánosan javít az önkormányzatok átláthatóságán, de sok problémát nem rendez az önkormányzatokról szóló törvény tervezete a Transparency International szerint. A korrupció ellen küzdő szervezet szerint a polgármesterek túl nagy hatalmat kapnának, és könnyen túlterheltté válhatnak. A szervezet szerint probléma az is, hogy nem világos, mi a megyék és a járások feladata.

Javít az önkormányzatok átláthatóságán, a képviselői összeférhetetlenség, illetve a vagyonnyilatkozati rendszer szabályozásán, de több fontos problémát nem rendez egyértelműen az önkormányzatokról szóló törvény tervezete, amelyet november 3-án fogadott el a kormány, és 5-én nyújtott be a parlamentnek a Belügyminisztérium - közölte a Transparency International (TI).

A polgármesteri pozíció megerősítése a TI [origo]-nak elküldött állásfoglalása szerint például korrupciós kockázatot jelent. A polgármesterek testületi meghatalmazás alapján maguk dönthetnek a helyi intézmények vezetőinek kinevezéséről, illetve hagyatják jóvá a településrendezési tervet, ők nevezhetik ki a jegyzőt és az aljegyzőt, illetve nehezebb lesz felülírni egy-egy polgármesteri vétót. A TI szerint gyengíti az átláthatóságot, és a demokratikus döntéshozatalt, hogy a polgármesterek olyan kérdésekben hozhatnak önállóan döntést, amelyekben jelenleg csak önkormányzati testületek dönthetnek.

A TI bírálta azt a paragrafust is, amelynek érelmében megvonnák az átruházott államigazgatási feladat ellátását a jegyzőtől, a főjegyzőtől, valamint a polgármesteri hivatal ügyintézőjétől. A TI szerint kockázatos, hogy megválasztott politikusra (a polgármesterre) akarják bízni ezeket a feladatokat, ráadásul a jogszabály nem rendezi a nagyszámú államigazgatási ügy jelentette terhelés megfelelő elosztását sem.

Kérdéses a megyék szerepe

Hiányolják a tervezetből a megye jövőbeli szerepének, a járások és a helyi önkormányzatok közötti feladatok megosztásának a pontos meghatározását is. A megyéktől szerintük elveszik legfontosabb hatásköröket, amivel megkérdőjeleződik működésük.

A TI szerint a javaslat felemásan rendezi a különböző nyelvek használatát a testületi üléseken, és a szervezet aggályosnak tartja, hogy a hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési, a fegyelmi és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyekben nem lehet nyilvános ülést tartani. Bírálták azt is, hogy a törvény lehetővé teszi a hozzászólások, illetve azok időtartamának korlátozását a testületi üléseken. A Ptk. szabályaival ellentétesnek nevezik, hogy a tervezet szerint az önkormányzati képviselő-testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás sérti valakinek az üzleti érdekeit.

A TI szerint megkérdőjelezhető az is, hogy önkormányzati tisztségét a javaslat értelmében csak akkor veszítheti el valaki méltatlanság miatt, ha jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.

Gyengülő képviselet

Elismerően ír ugyanakkor a szervezet az összeférhetetlenségi szabályok szigorításáról, a tisztviselők javadalmazásának nyilvánossá tételéről, illetve a vagyonnyilatkozati eljárás részletes szabályozásáról, de megjegyzi, hogy itt is pontosításra szorul néhány részlet. A TI szerint hiányzik a tervezetből, hogy előírja az önkormányzati gazdálkodásról szóló adatokat kezelő informatikai rendszerről, hogy az adatokat bárki számára elérhetővé tegye.

Az önkormányzati érdekszövetségek minimális taglétszámának előírásával és azzal, hogy egy-egy önkormányzat csak egy szövetség tagja lehet, gyengítik az országos érdekképviseletet - állapította meg a korrupció ellen küzdő szervezet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK