Szőcs Géza kulturális ügyekért felelős államtitkár azt mondta, a Kossuth tér átalakítása nem elég érv a József Attila-szobor elmozdítására. Az államtitkár ezzel szembehelyezkedett a kormányzati állásponttal, a kormány másfél milliárdból állítaná helyre a tér régi arculatát, így azonban a szobornak más helyet kellene keresni.

A Kossuth tér 1944 előtti arculatának visszaállítása "nem elégséges" érv a József Attila szobor elmozdításához - mondta Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár vasárnap a Petőfi Irodalmi Múzeumban idén először megrendezett Magyar nyelv napján. El a kezekkel a József Attila-szobortól! - nyomatékosította Szőcs Géza, aki véleményével szembement a kormányzati állásponttal.

A kormány másfélmilliárd forintot különített el a Kossuth-tér átalakítására, amely célja az 1944 előtti arculat helyreállítása lesz. Az új téren a tervek szerint nem kap majd helyet Károlyi Mihány és József Attila szobra, ezeket máshova szállítják át.

"Nem is tudom, mit mondanék, ha itt ülne József Attila, és meg kellene magyaráznom, most mi történik a szobrával" - fogalmazott Szőcs Géza, megjegyezve a költőnek halálában is hányatott sorsa volt. "A nemzet már 1939-ben is mulasztásos kötelezettségszegésben volt József Attilával szemben" - mondta.

Szőcs Géza azt mondta, a magyar nyelv ünnepéről szóló határozatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés 2011. szeptember 26-án. A pártok egyetértése szerinte reményt adhat arra, hogy a "legfontosabb közös ügyeinkben" az ország képes felülemelkedni a pártérdekeken, és együttműködni. Kiemelte, hogy a kezdeményezés Gráf Rezső nyelvész nevéhez fűződik.

Az államtitkár a magyar nyelvet nemzeti kultúránk legfontosabb zálogának, nemzeti emlékhelynek nevezte. "Ez a nyelv miközben hét évszázadnyi idő távlatából is érthetően szól hozzánk, a mai világ legújabb dolgainak megnevezésére is alkalmas" - fogalmazott. Ugyanakkor rámutatott: a magyar nyelv kiszorulóban van a tudományos életből, több egyetemen diplomamunkát csak angol nyelven fogadnak el, más területeken pedig a magyar idegen szavakkal, nyelvi szerkezetekkel "nyomorékká" torzul.

Azt mondta, 2012. június 30-ig a kormány benyújtja a magyar nyelvhasználatról szóló felmérését, valamint előkészít egy intézkedési tervet a magyar nyelv értékeinek védelmében.

A nemzet a létét, a fennmaradását köszönheti a nyelvnek - hangoztatta Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a rendezvényen. A magyar nyelv napja szerinte a Költészet napjával és A magyar kultúra napjával együtt hármas ünnepet, egységet alkot. "Ettől kezdve a mi dolgunk, különösen a fiataloké, az iskoláké, hogy ne feledkezzünk meg ezeket az ünnepeket méltó tartalommal megtölteni, hogy ne váljanak üres formalitássá" - tette hozzá.

A nyelvápolást "szent kötelességnek" nevezte, mint fogalmazott, az új köznevelési törvényben és a készülő nemzeti alaptantervben gondoskodni fognak a magyar kultúra, a magyar irodalom értékeinek védelméről. Ugyanakkor kitért arra is, fontos, hogy a diákok idegen nyelveken is tanuljanak.

Schmitt Pál köztársasági elnök üzenetét Kubik Anna színművész olvasta fel. "A kultúra és a nyelv mindennél jobban összekapcsol bennünket" - fogalmazott Schmitt Pál. "Nyelvünkben éljük meg a jelent, de benne van a múlt, és nyelvünk üzenet a jövő nemzedékek számára" - mutatott rá a köztársasági elnök, aki szerint őrizni kell a magyar nyelv értékeit, és fejleszteni is.