Növelné a kormány a természetben nyújtott segélyek arányát, többek között az uzsora-bűncselekmények visszaszorítása érdekében - derül ki a szociális tárgyú törvények módosítását célzó előterjesztésből. Az önkormányzatok felhatalmazást kapnak, hogy a jövőben a lakásfenntartási támogatást a lakókörnyezet rendezettségéhez kössék, a családi pótlékot pedig ott kell majd felhasználni, ahol a gyermek él.

Elfogadta a kormány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium javaslatát, amely több ponton módosítja a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és a családok támogatásáról szóló törvényeket - közölte a szaktárca csütörtökön. A módosítások értelmében növekszik a természetben nyújtott segélyek aránya: ez részben az uzsora jelenségének visszaszorítását is szolgálja, ezért a változtatás egyrészt az aktív korú foglalkoztatható személyeknek nyújtott jövedelempótló ellátás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is lehetővé teszi a részben természetben történő segélyezést, másrészt gördülékenyebbé teszi a lakásfenntartási támogatás természetbeni nyújtását. Az önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy a jövőben a lakásfenntartási támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének biztosításához kössék.

A tájékoztatás szerint a családtámogatási törvény módosításával egyértelművé válik, hogy a családi pótlékot ott kell felhasználni, ahol a gyermek él. Ez azt jelenti, hogy gondozottak esetében a jogosult az adott intézmény vezetője. A változtatás pontosítja az ikergyermekek után járó gyermekgondozási segély szabályait: egyértelművé teszi, hogy az ikergyermekeket nevelő szülők az ikrek miatt magasabb összegű gyermekgondozási segélyre akkor is jogosultak - a gyerek egyéves korát követően -, ha 30 óránál kevesebbet vagy otthon dolgoznak.

A gyermekvédelmi területen a térítésidíj-szabályozás átalakításának célja, hogy egy struktúrájában sokkal áttekinthetőbb, társadalmi szinten arányos tehervállalást megteremtő szabályozás jöjjön létre. A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni az adott család egy főre jutó jövedelmét is. A szabályozás a fenntartóra, például az önkormányzatra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, és bevezeti-e az adott bölcsődében a gondozásért kérhető személyi térítési díjat. Ugyanakkor térítésmentes lesz a bölcsődei gondozás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, a három vagy több gyermeket, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, illetve azok részére, akik nem rendelkeznek jövedelemmel.

Az intézkedés összességében bevételnövekedést jelenthet az intézményeknek és fenntartóiknak - olvasható a közleményben. A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet fenntartója a jövőben a működési engedélyben szereplő férőhelyszám felett több gyermek szülőjével is szerződhet, azonban egy időben legfeljebb az engedélyezett létszámú gyermek lehet jelen. Az intézkedésre azért van szükség, mert a gyakorlat azt igazolja, hogy a beíratott és az adott napon ténylegesen bent lévő gyermekek száma gyakran eltérő. Módosul az idősotthoni ellátás is, a jövőben - a férőhelyszám 15 százalékáig - azok az idős emberek is felvehetők az idősotthonokba, akik ugyan egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem igényelnek, de biztonságérzetüket növeli ez az ellátás, és anyagi fedezettel is rendelkeznek - áll a közleményben.