A parlamenti képviselők hétfői döntése értelmében az orvosoknak akár heti 16 óra ügyeletet is előírhatnak, létrejön az úgynevezett Betegségregiszter, szigorítják az új pszichoaktív szerekre vonatkozó szabályozást, az egészségügyi ellátás pedig nem régiós, hanem területi alapon szerveződik majd.

Elfogadta az Országgyűlés az újabb egészségügyi "salátatörvényt", így a jövőben a gyógyszerek támogatásában számítani fog, hogy a beteg megfogadja-e az egészségügyi szakemberek gyógyszerszedésre, táplálkozásra és életvitelre vonatkozó javaslatait. Az egészségügyi ellátás nem régiós, hanem térségi alapon szerveződik majd, valamint döntöttek arról is, hogy létrehozzák az egészségügyi adatokat tartalmazó Betegségregisztert, amelyben "személyazonosításra alkalmatlan módon" egy kapcsolati kód fűzi majd össze az ellátott beteg, az egyes ellátási események, köztük a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelések adatait.

A törvénymódosításban rögzítik, hogy aki új pszichoaktív anyagot az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, "bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő". Azon szerek listáját, amelyek a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékben a közegészségügyre is fenyegetést jelenthetnek, a kormány rendeletben határozza majd meg.

A zárószavazás előtt érkezett módosító szerint külön kormányrendeletben meg kell állapítani a dohányzási korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját. A módosítások értelmében a jövőben nem csupán szülő nő, illetve a csecsemőt örökbe fogadni szándékozó nő lenne jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, hanem ha a szülő nő az egészségi állapota miatt a gyermekét nem tudja gondozni, vagy meghal, akkor a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbe fogadó férfi is.

Módosítják az egészségügyi dolgozók ügyeletére vonatkozó szabályozást is: a heti 40 órás teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó számára a rendes munkaidő terhére az egészségügyi szolgáltató heti 16 óra egészségügyi ügyeletet is elrendelhet.