A parlament megszavazta, így január elsejétől kilenc évig Darák Péter lesz a Kúria, míg Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Megválasztotta Darák Pétert a január 1-jétől a Legfelsőbb Bíróság helyébe lépő Kúria elnökévé kilenc évre kedden, titkos szavazáson az Országgyűlés. Szavaztak arról is, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke január 1-jétől kilenc évig Handó Tünde lesz.

Az államfő jelöltjeiről történő döntés kétharmados többséget igényelt. Handó Tünde megválasztását 258, Darák Péterét pedig 275 képviselő támogatta. Handó Tünde megválasztása ellen 97-en, Darák Péteré ellen 83-an szavaztak. Az MSZP-s képviselők nem vettek részt a titkos szavazás eredményének kihirdetésén, és a megválasztott bírósági vezetők eskütételén sem.

A képviselők - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló sarkalatos törvény elfogadásával - november 28-án döntöttek arról, hogy januártól elválik a Kúria - mai nevén Legfelsőbb Bíróság - és a bírói igazgatási szerv vezetőjének személye. A tizennégy év után megszűnő Országos Igazságszolgáltatási Tanács és annak elnöke igazgatási jogkörei az OBH elnökéhez kerülnek, akinek hatáskörébe tartozik a bírósági felsővezetők kinevezése és a bírák kinevezésére vonatkozó indítvány megtétele.

Az OBH elnöke újraválasztható, ha lejár a megbízatása, ha pedig a parlament addig nem talál a helyére új elnököt, mandátuma az utódja megválasztásáig meghosszabbodik. A bírósági hivatal elnökének feladata lesz még, hogy - az ügyek ésszerű időn belüli elbírálása érdekében - másikat jelöljön ki a leterhelt bíróság helyett annak kérésére vagy a legfőbb ügyész indítványára.

A Kúria elnöke igazgatási jogköröket nem gyakorol majd, a szakmai vezetésért lesz felelős. Feladata marad a felülvizsgálati kérelmek elbírálása és - amennyiben egy büntetőügy megyei szinten kezdődik - a harmadfokú eljárás lefolytatása. Továbbra is végzi majd a joggyakorlat egységesítését, és dönt az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközéséről, indokolt esetben a megsemmisítésükről.

Mint azt korábban az [origo] megtudta, a Fidesz elnöksége december elején döntött Darák Péter támogatása mellett. Darák jelenleg a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumának bírája, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa. A Kúria a Legfelsőbb Bíróság helyébe lép majd jövő évtől. Az LB-t eddig vezető Baka Andrásnak az új alaptörvény hatálybalépésével kell távoznia posztjáról.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöki posztjára javasolt Handó Tünde a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke, ugyanakkor Szájer Józsefnek, a Fidesz EP-képviselőjének, az alaptörvény egyik kidolgozójának a felesége.