Több módosító indítványt is csatoltak a kormánypártok a pénteken elfogadott vízközmű-törvényhez, amelynek így része lett például a katasztrófa-egészségügyi ellátásról, valamint a nemdohányzók védelméről szóló törvény is.

A zárószavazás előtt a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslathoz több módosító indítvány is érkezett, ezeknek azonban nincs közük a vízközművekhez. Az alkotmányügyi bizottság indítványára ugyanis hozzácsapták a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló törvényt, amely a tömeges felmondások miatt a január 1-től fenyegető esetleges orvoshiányt célozza. Ennek értelmében korlátozhatják a betegjogokat, az orvosokat pedig munkára kötelezhetik, ha a kormány egészségügyi válsághelyzetet hirdet ki.

A Magyar Rezidens Szövetség azzal fenyegette a kormányt, hogy ha nem rendezik az orvosok bérét, januárban aktiválódik a több mint 2500 orvos felmondása, és azzal összeomlik az egészségügyi ellátórendszer. Ezt azonban pénteken felfüggesztették átmenetileg három hónapra. A héten Orbán Viktor kormányfő akcióterv kidolgozására utasította Navracsics Tibor közigazgatási és Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztert arra az esetre, ha az orvosok tömegesen felmondanának. A rezidensek akciójával párhuzamosan a Magyar Orvosok Szövetsége is elindított egy akciót, amelyben az orvosok arról nyilatkoztak, hogy januártól nem vállalnak önként túlmunkát.

Ugyancsak a vízközműtörvényhez kapcsolva módosították a képviselők javadalmazásáról szóló jogszabályt, valamint a nemdohányzók védelméről szóló törvényt is. A játékkaszinókban például engedélyezték a dohányzást kijelölt dohányzóhely hiányában is.

Az alkotmányügyi bizottság nyújtotta be a vízközmű-szolgálatásokról szóló törvényjavaslathoz azt a javaslatot is, amelynek értelmében a bankok csökkenthetik 2012-es különadójukat annak a veszteségnek egy részével, amelyet jelzáloggal fedezett deviza alapú kölcsönszerződések forinthitelre váltása, továbbá a forinthitel egy részének elengedése miatt szenvednek el. A döntés szerint a pénzügyi intézmény vesztesége 30 százalékával csökkentheti különadóját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat szerint a Magyar Energia Hivatal gyakorolhatja a víziközmű-szolgáltatók szakmai és gazdasági felügyeletét, valamint az ármegállapítást is. Az új jogszabály kimondja: szolgáltatót magáncégnek eladni nem lehet, de a korábbi eladások nem tehetők semmissé.

A hatályos házszabály szerint zárószavazás előtt csak akkor lehetne módosítani egy törvényjavaslatot, ha a szövege ellentmondásban lenne más törvényekkel.