Családi kedvezmény, ingyenes kollégium és tandíjátvállalás. Ezekkel csábítják a felvételizőket a tandíjmentes helyekből kimaradó felsőoktatási intézmények. Az ösztöndíjak finanszírozásához, vagyis a tandíj átvállalásához több egyetem is vállalatok segítségét kérte. És van, ahol az önkormányzat száll be a tandíj fizetésébe, ráadásul ott, ahol a képviselő-testületet a csökkenő számú állami finanszírozást bevezető oktatási államtitkár KDNP-s frakciótársa vezeti.

Ösztöndíjakkal, részletfizetési lehetőséggel, étel- vagy kollégiumtámogatással próbálnak új hallgatókat csábítani egyes egyetemek, miután az oktatási államtitkárság jelentősen csökkentette az államilag finanszírozott képzések számát. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár január közepén jelentette be, hogy a tavalyinál közel húszezerrel kevesebb, összesen 34 ezer diák képzését fizeti ki teljes egészében az állam szeptember elsejétől.

A diákokat kedvezményekkel váró felsőoktatási intézmények legtöbbje ösztöndíjprogramot hozott létre az önköltséges képzésekre felvett hallgatók számára. A Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF), a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem vagy a Miskolci Egyetem csak bizonyos szakokra hirdetett ilyet, és például a gazdasági szakokra felvételizők támogatására vezetett be ösztöndíjakat. Más intézményeknél viszont bármilyen önköltséges szakra pályázhatnak a hallgatók. Az új keretszámok legnagyobb vesztese a jogi és a gazdasági képzés, az előbbinél országosan összesen száz térítésmentes hely maradt meg a tavalyi nyolcszázból. A gazdasági képzéseknél arányaiban még nagyobb ez a csökkenés, a tavalyi 4900 államilag finanszírozott helyből csak 250 marad meg.

A tandíjátvállalást jelentő ösztöndíjakat az intézmények az eddig is nyújtott támogatások mellett vezették be, és a legtöbb helyen csak az önköltséges képzési formát választó diákok pályázhatnak rájuk. Több intézményben, például a BGF-en, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, a Gábor Dénes Főiskolán, a Budapesti Corvinus Egyetemen és az Általános Vállalkozási Főiskolán a tandíj teljes összegét megkaphatják a hallgatók ösztöndíj formájában.

Beszállnak a cégek is

Az újonnan létrehozott, tandíjkiváltó ösztöndíjak elnyerésének feltételei intézményenként változók. Van, ahol a pályázók szociális helyzetét is figyelembe veszik (például a Budapesti Corvinus Egyetemen), a legtöbb intézményben viszont főleg tanulmányi eredmények alapján ítélik majd meg az ösztöndíjakat. Van, ahol már a tanulmányok legelső félévének költségét is kifizetik a hallgató helyett, a felvételi pontszámok alapján választják majd ki az erre jogosultakat.

"Miután megtudtuk, hogy ez a helyzet, valamit tenni kellett" - mondta az ingyenes gazdasági képzés visszametszéséről az [origo]-nak Székely Csaba, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánja. A karon legalább ugyanannyi hallgató tandíját fizetnék ki egy ösztöndíjalapból, ahányan mostanáig tanulhattak itt állami finanszírozással. Tavaly még 54 ilyen hely volt a soproni székhelyű egyetemen. Az új szabályok szerint egy félév a karon 150 ezer forintba kerül majd a diákoknak, így ha tartani akarják az eddigi létszámot, 8,1 millió forintot kell az egyetemnek beletennie az ösztöndíjalapba szemeszterenként.

"Abban reménykedünk, hogy meg tudjuk tartani az eddigi hallgatói létszámot" - mondta Székely Csaba. Szerinte annyi "csavar" van a dologban, hogy az első félévben egy bizonyos felvételi pontszám elérésével jár majd az ösztöndíj, és ez magasabb lesz, mint a bejutási küszöb. "Minőséget várunk el" - mondta a dékán, hozzátéve, hogy a hallgatók a továbbiakban félévi eredményeiktől függően lesznek jogosultak az ösztöndíjra.

Forrás: MTI/Soós Lajos
Ösztöndíjprogramok bevezetésével próbálják vonzóbbá tenni az önköltséges képzéseket

Ennek forrásairól a dékán azt mondta, hogy az egyetem saját forrásból nem tudja állni, ezért adományokból töltenék fel az alapot. A finanszírozásba beszáll ugyan az egyetem alapítványa is, de a leglényegesebb forrás a vállalati támogatás lesz. Már meg is kerestek hazai és külföldi vállalatokat a soproni közgazdászképzés finanszírozásához, és Székely Csaba szerint a cégek fele pozitívan állt a kérdéshez. "Saját szakmai utánpótlásukat tudják ezzel biztosítani" - mondta.

Többféle ösztöndíjjal készülnek. Lesz, amelyiknél a pályázó szociális helyzetét is figyelembe veszik, más esetben pedig tanulmányi szerződést köt a támogatást felajánló vállalat a hallgatókkal. Az ösztöndíjak odaítélésénél a felvételi pontszám, illetve később a tanulmányi eredmény mellett a vállalat véleményét is figyelembe veszik.

Tanulmányi szerződést a hallgatók az egyetemmel kötnek majd, de abban a vállalat érdekei is megjelennek. "Ha a cég pénzt hoz, akkor valamit elvárhat cserébe" - mondta a dékán. A szerződés része lehet például, hogy mennyi időt kell a hallgatónak az adott cégnél dolgoznia a tanulmányai elvégzése után. Székely szerint az egyetem maximalizálja ezt az időt, így nem tarthat tovább az ottani kötelező munkaviszony, mint amennyi ideig a cég a hallgató képzését fizeti.

Az önköltség "elriaszthat jelentkezőket"

Ösztöndíjprogramok bevezetésével próbálja vonzóbbá tenni a hallgatók számára az önköltséges képzéseket a Budapesti Gazdasági Főiskola is. "Az intézmények közötti verseny most egyes szakok esetében még jobban kiéleződik" - mondta Ferkelt Balázs általános rektorhelyettes az [origo]-nak, és hozzátette, több más felsőoktatási intézmény is hasonló ötletekkel állt elő. Szerinte azért is szükségesek ezek az intézkedések, mert a főiskola jó diplomás pályakövetési eredményei ellenére az önköltség "elriaszthat jelentkezőket".

Az ösztöndíjprogram több elemből áll, ezek egyike egy évi 14 millió forintos ösztöndíjalap, erre félévente a legjobb tanulmányi eredményt elérő, gazdaság-, illetve társadalomtudományi képzésekre felvett hallgatók pályázhatnak. Az önköltség teljes összegét vagy annak felét kaphatják meg a hallgatók ebből ösztöndíjként. "Ez félévente mintegy ötven hallgató támogatását teszi majd lehetővé" - mondta Ferkelt Balázs.

A program másik eleme egy úgynevezett vállalati ösztöndíjalap. Ennél a főiskola vállalati partnerei támogatják a tehetséges hallgatókat. Ez a rektorhelyettes szerint új dolog, eddig ugyanis cégek nem finanszírozták közvetlenül a hallgatók képzését, hanem elsősorban szakmai gyakorlati helyek biztosításával támogatták a főiskolát. Ferkelt Balázs azt mondta, mivel az elmúlt években megfelelő számú államilag finanszírozott férőhelyük volt, "kevésbé volt szükség" vállalati támogatásra, a keretszámok csökkentése azonban "lépésre kényszerítette a főiskolát". Hozzátette azt is, hogy a cégeknek is érdekük, hogy jól képzett fiatalokat tudjanak alkalmazni.

A vállalati ösztöndíjrendszer részleteit még nem dolgozták ki. Ennek ellenére egy nagy nemzetközi könyvvizsgáló cég már ajánlott a főiskola ösztöndíjalapjába egymillió forintot - mondta a rektorhelyettes, hozzátéve, a tandíj átvállalásánál "elsősorban a hallgatók teljesítménye fog számítani". A cégek szerinte az általuk választott szakok hallgatóit támogathatják, a hallgatók pedig később például szakmai gyakorlat formájában lehetnek a tanulmányaikra áldozó vállalkozások hasznára.

Részletfizetés, ingyenkolesz

Szintén a csökkentett állami férőhelyek miatt vezeti be a BGF a "családi" kedvezményt is a korábban a főiskolán végzett hallgatók gyermekeinek. Ők önköltséges gazdaság-, illetve társadalomtudományi alapképzéseken tízszázalékos kedvezményben részesülhetnek.

Más intézményekben részfizetéssel csábítják a diákokat, a Kodolányi János Főiskolán például a tandíj hatvan százalékának befizetésével már el lehet kezdeni a tanévet, de a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán is van lehetőség arra, hogy a féléves tandíjat két részletben fizessék be a hallgatók.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem győri Apáczai Csere János Karán az ötven legmagasabb felvételi pontszámot elért elsőéves számára ingyenes kollégiumi helyet biztosítanak az első félévben. Az intézmény dékánja az MTI-nek azt mondta, hogy ez havonta fejenként mintegy 18 ezer, vagyis félévenként kilencvenezer forint támogatást jelent. Aki nem veszi igénybe a kollégiumot, annak ugyanekkora értékben ingyenes étkezést ajánlanak fel. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara a legjobb eredménnyel felvételizők és a szociálisan leginkább rászorulók számára ugyancsak ingyenes kollégiumot ajánl. A közgazdasági, agrár- és műszaki képzéseket indító Szolnoki Főiskola a város középiskoláiban érettségizett, szeptemberben a főiskolán kezdő hallgatók számára félévenként húszezer forint tandíjtámogatást ajánl.

Ledolgozható tandíj

A felsőoktatás átalakítása után államilag finanszírozott helyek nélkül maradó, magántulajdonú főiskolák között is van, amelyik új ösztöndíjakat vezet be. Sokan kihangsúlyozzák hirdetményeikben, hogy ezekkel az ösztöndíjakkal a hallgatók szerződéskötés és ezáltal röghöz kötés nélkül tanulhatnak úgy, hogy nem maguknak kell finanszírozni a tanulmányaikat. Az új felsőoktatási rendszerben ugyanis az államilag támogatott képzéseken részt vevőknek kiköti a kormány, hogy diploma után a képzési idő dupláját kell Magyarországon dolgozniuk. Ez egy ötéves egyetemi képzés esetén tízéves magyarországi munkavállalást jelent, vagyis ennyi ideig nem mehetnek külföldre dolgozni. Az egyetemi hallgatók főleg emiatt tiltakoznak.

"Reméljük, hogy a hallgatók vevők lesznek arra, hogy itt nincs hallgatói szerződés. Ez egy jó PR-mondat" - mondta az [origo]-nak Antal János, az Általános Vállalkozási Főiskola főigazgatója, és hozzátette azt is, hogy a képzések teljes összegét vagy felét vállalhatja át a diákoktól a főiskola.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt
A cégeknek érdekük, hogy jól képzett fiatalokat tudjanak alkalmazni

Van olyan főiskola is, amely az ösztöndíj mellett azzal hirdeti magát, hogy a jelentkezők ledolgozhatják tandíjukat szakmai gyakorlatként. A tatabányai Edutus Főiskolán (az egykori Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján) tavaly vezették be a ledolgozható tandíjat, az intézmény stratégiai igazgatója, Tóth Gábor az [origo]-nak azt mondta, az új rendszer miatt az idén a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kívánnak adni a programnak.

Tóth szerint a főiskolával kapcsolatban álló partnervállalatok munkát ajánlanak, és ezt közvetíti ki az Edutus a hallgatóknak. "A hallgatói profilhoz illeszkedő munkákról van szó, nem szórólapozásról" - mondta Tóth Gábor, hozzátéve, hogy a tandíjat abban a félévben kell ledolgozni, amelyiket a cég kifizette.

Az óbudai önkormányzat is ösztöndíjat alapított

A III. kerületi önkormányzat 15 millió forintot különített el olyan helyi hallgatók felsőfokú képzésének támogatására, "akik jó tanulmányi eredménnyel végezték a középiskolát, de szociálisan hátrányos helyzetűek, és a szűkülő keretszámok miatt bizonytalanná válna főiskolai, egyetemi diplomájuk megszerzése".

Az [origo] megkereste Bús Balázs KDNP-s polgármestert és országgyűlési képviselőt, aki kérdéseinkre írásban azt válaszolta, hogy egy már létező szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló rendeletet módosítottak. A korábbi rendelet ugyanis csak általános és középiskolásokra vonatkozott, ezt most kiterjesztették a felsőoktatásra. Ezt az önköltséges képzések számának növekedésével magyarázta.

A szeptembertől érvényes keretszámokat és a csökkenő állami támogatású felsőoktatási férőhelyeket egyébként épp az óbudai polgármester KDNP-s frakciótársa, Hoffmann Rózsa által vezetett oktatási államtitkárság hirdette ki. Bús Balázs arra a kérdésünkre, hogy egyetért-e az államtitkárság intézkedésével, nem kívánt válaszolni.