A hvg.hu szerint a 225 oldalas doktori disszertáció több mint kétszáz oldalának a forrását sikerült azonosítani. A most azonosított források között van a Nemzetközi Olimpiai Biztosság egyik brosúrája, az Olimpiai Charta szövege, valamint Nyikolaj Georgiev bolgár sportkutató tanulmányának több táblázata és diagrammja.

Újabb plágiumgyanús oldalakat talált a hvg.hu Schmitt Pál 1992-es doktori disszertációjában. Ezzel a 215 számozott oldalból álló, táblázatokkal és diagramokkal együtt 225 oldalas dolgozat több mint 200 oldalának forrását sikerült azonosítani, vagyis a szöveg 94,6 százaléka más munkák átvétele.

A hvg.hu szerint Schmitt Pál felhasználta és beépítette a disszertációjába a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1990-ben kiadott brosúráját az olimpiai mozgalom működéséről és szervezetéről, a dolgozat szövegében azonban sehol sem hivatkozott a kiadványra, és idézőjeleket sem használt. Igaz, a mű szerepel a disszertáció végén közölt irodalomjegyzékében.

Idézőjel és forrásmegjelölés nélkül szerepel a disszertációban a hvg.hu szerint az Olimpiai Charta 1991 júniusa és 1992 júliusa között, vagyis Schmitt doktori védése idején hatályos szövege is.

A lap szerint a köztársasági elnök dolgozatának végén szereplő hét táblázat és két diagram pedig megegyezik a Nikolaj Georgiev 1987-es tanulmányában szereplő távlázatokkal és diagramokkal, miközben Schmitt Pál ebben az esetben sem hivatkozott a forrásra.

A hvg.hu korábban az írta, nemcsak a törzsadatokat, hanem a következtetések részt is átemelte kisdoktori disszertációjába Schmitt Pál a bolgár sportkutató, Nyikolaj Georgiev korábbi munkájából. A köztársasági elnök korábban azt állította, hogy a 180 oldalnyi törzsanyagon túl 30-35 oldalnyi saját véleményt is írt, utóbbi a hvg.hu szerint mindössze hat oldal, és fordítás.

Schmitt Pál 1992-ben, a Testnevelési Egyetemen Az újkori olimpiai játékok programjának elemzése címmel adta be 215 oldalas disszertációját, és summa cum laude minősítéssel megkapta a doktori címet.