A kormányváltás óta évente közel tízmillió forintot fizet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Balatoni Monika dramaturgnak a tanácsaiért és azért, hogy a meghatározó értelmiségiekkel tartsa a kapcsolatot. Hogy kik a meghatározó értelmiségiek, azt Balatoni nem árulta el az [origo]-nak, az elmúlt másfél évben elvégzett munkái között pedig olyasmiket említett, amikért az állami tulajdonban lévő Hungarofest kreatív igazgatójaként is fizetik. Balatoni szerint hat éve dolgozik a Fidesz közelében, tanácsadói szerződését csak az újságírók furcsállják, és állítja, nem egy munkáért kap két fizetést.

Több mint kilencmillió forintot kap ebben az évben a tanácsaiért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól (KIM) Balatoni Monika rendező, dramaturg. A KIM március elején nyilvánosságra hozott szerződéslistája szerint Balatoni javaslataira nem színházi kérdésekben, hanem többek között a kormányprogram, az egyes minisztériumok tervei és a kommunikáció kialakításában számítanak.

Balatoni megbízása nem újdonság, tavaly két részletben, 6-6 hónapra kötött vele szerződést a KIM ugyanerre a feladatra, és már 2010 második félévében is alkalmazták - minden félévben 4,53 millió forintért. Mivel Balatoni Monika tanácsadói munkájáról, elvégzett feladatairól a minisztérium nyilvános eseményein, sajtótájékoztatóin az elmúlt másfél évben nem derült ki semmi, munkájával az MTI egyetlen híradása sem foglalkozott, ezért kíváncsiak voltunk, hogy milyen tanácsokkal segítette a kormányt és a minisztériumokat, mit végzett el eddig a többmilliós megbízási díjért, és milyen feladatokat szán neki a kormány ebben az évben.

Havi 755 ezer forint és egy asztal

Kérdéseinkkel megkerestük a minisztériumot és Balatoni Monikát is, de írásos válaszaikból sem sok derült ki a tanácsadó munkájáról. Balatoni Monika az [origo] kérdésére azt írta, hogy a munkára Navracsics Tibor miniszter kérte fel, akivel korábban is dolgozott már együtt. Az idei évre szóló szerződését azonban nem a miniszter, hanem kabinetfőnöke és az Új Nemzedék Jövőjéért Program koordinálásával megbízott miniszteri biztos, Mihalovics Péter írta alá.

A KIM elküldte az [origo]-nak a Balatonival kötött szerződést, de az csak általánosságokban rögzíti a feladatait: "Stratégiai tanácsadás a kormányprogramhoz és a tárcatervekhez; stratégiai kapcsolatépítésben történő közreműködés a kulturális elit és a meghatározó értelmiségi körök vonatkozásában; közreműködés a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez tartozó mini-kampányok felépítésének, ezek üzeneteinek, koncepciójának kidolgozásában". A szerződésben ezenkívül csak a díjazás és az általános feltételek szerepelnek (ilyen például az, hogy a munkát el kell végezni, vagy hogy hogyan léphet be a minisztériumba a megbízott).

A szerződés szerint ezekért a munkákért Balatoni havonta utólag bruttó 755 ezer forintot, azaz a januártól december végéig szóló szerződés időtartama alatt összesen 9 millió 60 ezer forintot kap. Az eredeti szerződést március 8-án azzal módosították, hogy a minisztérium a díjazáson túl a feladat elvégzésének idejére "megfelelő infrastruktúrával ellátott helyiséget", valamint mobiltelefont is biztosít Balatoninak. Balatoni az [origo]-nak azt írta, hogy a mobilt nem használja, a minisztériumban pedig nem irodája, hanem egy asztala van csak.

Egy példát mondtak

Megkérdeztük a minisztériumot, hogy a gyakorlatban mit jelentenek ezek a feladatok, megbízásának kezdete óta milyen tanácsokat adott Balatoni, milyen konkrét kampányokban dolgozott, de kérdéseinkre csak szó szerint elismételték a szerződésben szereplő általános meghatározást azzal a kiegészítéssel, hogy tanácsot ad "a kívánt ország márkakép kialakításához", és "szakmai tanácsadást a lakossági kommunikációs stratégia kialakításához".

Balatoni több mint másfél éves munkájáról annyit írtak, hogy "feladatai ugyanazok, de a témák változnak", konkrét példaként pedig azt írták, hogy részt vett a gyermekbarát igazságszolgáltatás, azon belül is a gyermekbarát meghallgatószobák fontosságára felhívó kampányban, valamint a "Te légy a hangja! Merd megtenni!" kampányban is.

Navracsics Tibor miniszter még tavaly a gyerekbarát igazságszolgáltatás évének nevezete ki 2012-t, és év végén rendeletet hozott arról, hogy a rendőrségeken meghatározott feltételek szerint gyermekbarát meghallgatószobákat kell kialakítani. Az első ilyen kihallgatószobát februárban adták át az erzsébetvárosi rendőrkapitányságon: az IKEA bútorokkal berendezett és egy-két játékkal színesett szobát a minisztérium szerint egymillió forintból rendezték be.

Forrás: MTI/Kovács Tamás
Gyerekbarát kihallgatószoba az erzsébetvárosi kapitányságon

A gyerekbarát igazságszolgáltatás évéhez kapcsolódik a minisztérium "Te légy a hangja! Merd megtenni!" kampánya is, amelyről egy február végén tartott konferencián beszélt Navracsics. A kampánnyal azt szeretnék elérni, hogy a családon belüli erőszakot elszenvedő gyerekek segítséget kérjenek. A kampány eddig annyiból állt, hogy minisztérium honlapot indított merdmegtenni.eu címen. Ezen egy dramatizált, a fiával erőszakoskodó apát bemutató kisfilm látható, valamint egy-két soros ismertető olvasható arról, hogy mi az a szexuális erőszak, melyek a gyermekvédelmi intézmények, valamint a Kihez fordulhatok menüpont alá belinkelték az állami intézmények és három segélyvonal elérhetőségét.

Ugyanaz a feladat két fizetésért

Az elmúlt másfél évben elvégzett feladataira ugyanezeket a példákat hozta fel kérdésünkre Balatoni Monika is, de több más munkát is említett: "markánsan az én tanácsadói feladatkörömhöz tartozott az 2011-es évben a kommunikációs államtitkárság feladatkörébe tartozó állami ünnepek és kiemelt nemzeti emléknapok koncepciójának kidolgozása", ezenkívül, írta, számos kulturális témájú feladata volt, például a Balassi Intézet külföldi intézeti hálójának programjai. "Konkrét feladataim voltak a múlt évben az állami ünnepek, kiemelt emléknapok, az EU soros elnökség átadó ceremóniája és az EU soros elnökség kulturális stratégiájának tervezése, részben a kivitelezés felügyelete, továbbá olyan kormányzati kommunikációs események előkészítése, amivel az adott tárca megbízott" - írta.

Balatoni nemcsak a KIM tanácsadója, hanem az állami tulajdonban lévő, a KIM alá tartozó Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Zrt. kreatív és stratégiai igazgatója is. A kormány már 2010 júliusában határozatot hozott arról, hogy 2010. augusztus 23-tól "a nemzeti rendezvények szervezését, valamint a műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatainak előkészítését és lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. lássa el". Két másik rendelet szerint a magyar kultúra határon túli bemutatásáért felelős Balassi Intézet igazgatója szakmai felügyeletet gyakorol a Hungarofest felett, és a Hungarofest feladatai közé tartozik az is, hogy megszervezze a magyar kultúrát népszerűsítő rendezvényeket külföldön is.

Ennek megfelelően a Hungarofest a bemutatkozó oldalán a legfontosabb feladatának nevezi az állami ünnepségek megszervezését, és megemlítik, hogy tavaly ők bonyolították az EU-elnökség kulturális programjait és lakossági kommunikációját, valamint a Liszt-évet. A programok szervezése, koordinálása a kreatív igazgatóhoz tartozik, Balatoni volt a fő rendezője például a 2011-es március 15-i állami ünnepségeknek, tavaly rendszeresen szerepelt ezzel, az EU-elnökség és a Liszt-év programjaival is a híradókban, kulturális műsorokban, de soha nem a KIM tanácsadójaként, hanem a Hungarofest kreatív igazgatójaként.

Fotó: Tuba Zoltán [origo]
Balatoni volt a fő rendezője a tavaly március 15-i állami ünnepségeknek

Mindezek ellenére a KIM azt írta az [origo]-nak, hogy "fontos hangsúlyozni, hogy semmilyen átfedés nincs ezen szerződés és a Balatoni Monika Hungarofestben betöltött kreatív igazgatói munkája között. Az egyetlen kapcsolódási pont a KIM és a Hungarofest között a nemzeti rendezvények szervezése", és Balatoni Monika is azt írta, hogy nincs átfedés a két munka között. "A feladataim lényege a minisztériumban projektek tervezése, a Hungarofestben kulturális programok kidolgozása, létrehozatala és lebonyolításának vezetése" - írta.

Balatoni szerint a minisztériumban annyi időt tölt, amennyi a projektek sikeres kivitelezéséhez szükséges, és a Hungarofestben is kötetlen a munkaideje, így a két munka időben is összeegyeztethető.

Kötetlen munkaidő

Hogy Balatoni a Hungarofestnél mennyi fizetést kap azért a munkáért, amelyet állítása szerint a KIM tanácsadójaként végez, nem világos. Az állami intézményeknek közzé kellene tenniük a vezetőik juttatásait, de a Hungarofest a honlapján csak összesítve közli, hogy "a vezetők és vezető tisztségviselők munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése összesítve: 4 953 000 forint", de még azt sem jelzik, hogy ez a két igazgató juttatatása, vagy beletartozik-e a munkatársak között felsorolt három osztályvezető is.

Megkérdeztük Balatoni Monikát, hogy mennyit keres a Hungarofestnél, de csak annyit válaszolt, hogy a honlapon a törvényi előírásoknak megfelelően feltüntették az adatokat. Összehasonlítási alap lehet, hogy a Hungarofest igazgatójának még a kormányváltás előtt, 2009-ben az MTI szerint havi 650 ezer forint volt az alapbére, emellé számos juttatást, többek között mobiltelefont és gépkocsit is kapott, valamint a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt Operatív Művészeti Tanácsa tiszteletbeli elnökeként havi 500 ezer forintos megbízási díjban is részesült.

Kik azok a meghatározó értelmiségiek?

A KIM-mel kötött szerződés szerint Balatoni feladatai közé tartozik az is, hogy segítsen stratégiai kapcsolatot építeni "a kulturális elittel és a meghatározó értelmiségi körökkel". Megkérdeztük a minisztériumtól és Balatonitól is, hogy ez pontosan mit és kiket jelent. A KIM nem válaszolt erre a kérdésünkre, Balatoni Monika pedig csak annyit írt: "Hogy kit tartok meghatározó értelmiséginek, kikkel és miképpen tartom a kapcsolatot, nem megválaszolható 2-3 mondatban. Az a felszín lenne."

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nevében Rétvári Bence államtitkár a múlt héten kedden, március 13-án kötött stratégiai megállapodást a Parlamentben több tudományos és kulturális feladatot végző civil szervezettel arról, hogy az állam tanácsot, segítséget kér tőlük a jogszabályok előkészítésében. Szerdán megkerestünk néhány olyan szervezetet, akik aláírták a megállapodást, és tagjai lehetnek a Balatoni szerződésében szereplő "kulturális elitnek", "meghatározó értelmiségi köröknek".

Fotó: Mudra László [origo]
A Hungarofest rendezte tavaly az EU-elnökséget lezáró háromnapos Duna Party című rendezvényt is

Több szervezet, így a Fidesszel jó kapcsolatot ápoló, hangsúlyozottan konzervatív tudósokat tömörítő Professzorok Batthyány Köre és az Írószövetség vezetője is azt mondta az [origo]-nak, hogy a kedden kötött megállapodás előtt legfeljebb eseti kapcsolatuk volt a KIM-mel és a kormánnyal, együttműködtek egy-egy esemény megszervezésében, illetve - ahogy arra minden szervezetnek lehetősége van - véleményt mondtak egy-egy, a területükhöz tartozó jogszabályról a társadalmi egyeztetés során. Balatoni Monika nevére egyik megkeresett szervezetnél sem emlékeztek, de azt sem tudták biztosan állítani, hogy soha nem voltak kapcsolatban vele valamelyik közös ügyük során.

Megkérdeztük azt is, hogy ebben az évben milyen feladatokat szán a minisztérium Balatoninak. A minisztérium nem válaszolt a kérdésünkre, Balatoni pedig annyit írt, hogy úgy véli, "tervekről és projekt előkészítésekről politikai területen nem ildomos előzetes tájékoztatást adni, hiszen ezek bizalmas anyagok".

Hat éve a Fidesz közelében

Az interneten fellelhető önéletrajza szerint Balatoni Monika 1971-ben született, előbb tanító-művelődésszervező szakon végzett főiskolát, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskolán színháztudományi szakon diplomázott. A főiskola alatt az Est Média szerkesztő-riportereként külsősként kulturális ajánlókat készített a Duna Televíziónak. Alapítója, és fél évig szerkesztője volt a Súgó című színházi lapnak, később egy évig főszerkesztője volt a Repertoár című színházi lapnak is.

A főiskola után a Nemzeti Színház dramaturgja lett, de közben a Szkéné Színházban és a Várszínházban is rendezett darabokat. A Nemzetiből a jelenleg miniszterelnöki megbízottként szintén a kormány mellett dolgozó Kerényi Imre akkori igazgató hívására a Madách Színházhoz szerződött dramaturgnak. Utolsó nyilvános életrajza 2004-ben készült, ezért, ahogy jelezte is nekünk, "nem naprakész", de hiába kértük, nem küldte el nekünk, mivel foglalkozott az elmúlt években.

Nevét az MTI hírei sem említik 2003 és 2010 között. Balatoni 2010 októberében azzal került be a hírekbe, hogy a tatabányai színház igazgatójává választott Crespo Rodrigo vele együttműködve nyújtotta be a pályázatát az igazgatói posztra. Balatonit 2010. december 21-én a közmédiát felügyelő Közszolgálati Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjává választották három évre, de erről a tisztségről egy hónap múlva, 2011. január 26-án lemondott.

Balatoni az [origo]-nak azt írta, hat éve dolgozik a Fidesz közelében, és egyáltalán nem tartja szokatlannak a szerepvállalását. "Nem egyedüli, hogy művészeti területről érkeznek olyan emberek, akik koncepciókat vagy kreatív anyagokat gyártanak olyan politikai elitnek, akiknek erre szükségük van. Nagyon sok dramaturg, színházi vagy filmes ember vállalt stratégiai vagy kreatív munkát politikai szereplők mellett, ebben semmi újdonság nincsen, mégis néha a sajtó egyes képviselői olyan ismeretlennek tartják" - írta.

Nem világos, mióta főnök

Sem a Hungarofest honlapjáról, sem a hírügynökségi jelentésekből, sem a hivatalos közlönyökből nem derül ki, hogy a kormányváltás után pontosan mikor nevezték ki Balatoni Monikát a Hungarofest kreatív és stratégiai igazgatójának. A korábbi ügyvezető igazgatót 2010 novemberében cserélték le Kálomista Gábor producer testvérére, Kálomista Imrére, valószínűleg akkoriban nevezték ki Balatonit is, aki 2011 elején, az EU elnökség kezdetekor már a cég kreatív igazgatója volt. Kálomista Imre az EU-elnökség után közös megegyezéssel távozott a cégtől, azóta Dóka Tibor Gyula az ügyvezető igazgató.