Közzéteszi az adósai feketelistáját Kaposvár

A kaposvári önkormányzat is úgy döntött, hogy honlapján és hirdetőtábláján is kifüggeszti az adósai feketelistáját. Az adóhátralékosok pellengérre állításának ötlete Hódmezővásárhelyről származik, és már több önkormányzat is követte a példát. Kaposvár szerint erre az adófizető polgárok védelme érdekében van szükség.

Nyilvánosságra hozza a helyi adók befizetését elmulasztók listáját a kaposvári önkormányzat - közölte a megyei jogú város címzetes főjegyzője, Kéki Zoltán. Magánszemélyek esetén a százezer forintos hátralékkal rendelkező adósok nevét, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén pedig az egymillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők nevét teszik közzé.

Emellett az ezer forint feletti tartozással rendelkező magánszemélyeket és a tízezer forintnál több pénzzel tartozó adózókat felszólítja az önkormányzat, hogy május 31-ig fizessenek. Ha ennek nem tesznek eleget, akkor az ő nevük is a nyilvános feketelistára kerül.

Az önkormányzat szerint a cél "a jogkövető magatartás ösztönzése és az adójukat rendszeresen befizető kaposvári polgárok védelme". Áprilisi adatok szerint jelenleg 291 magánszemély és 104 cég tartozik adóval az önkormányzatnak, a jegyző közlemény szerint többségük évek alatt halmozta fel a hátralékot.

Az adóslistát május 15-től teszik közzé az önkormányzat honlapján, és ki is függesztik a városházán.

Nem Kaposvár az első önkormányzat, amelyik hasonlóan jár el. Siklós április közepén tette közzé a saját adósai feketelistáját, de az ötlet Hódmezővásárhelyről származik. A Lázár János által irányított város először 2010-ben rukkolt elő hasonlóval, akkor azokat pellengérezték ki, akik nem akartak közmunkát vállalni. A város később az adósok listáját is nyilvánosságra hozta. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke azonban február 21-én kiadott közleményében úgy foglalt állást: az interneten nem szabad közzétenni a helyi adósok listáját, csak a helyben szokásos módon, például a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hozhatják azt nyilvánosságra.