Érvényesüljenek az alkotmányos fékek és ellensúlyok, és az igazságszolgáltatás átalakításánál a jogalkotó hallgassa meg a bírói testületek véleményét - a többi között erről beszélt Darák Péter, a Kúria elnöke a XI. Magyar Jogászgyűlésen szombaton Balatonalmádiban. A főbíró kijelentette azt is, hogy az igazságszolgáltatási reformnál a gyorsaság helyett most már finomhangolásra lenne szükség.

A gyorsaságot váltsa fel a finomhangolás, történjen meg a megalkotott új intézmények felülvizsgálata - jelentette ki Darák Péter, a Kúria elnöke a XI. Magyar Jogászgyűlésen szombaton Balatonalmádiban. A Magyar Jogász Egylet szervezésében tizenegyedik alkalommal tartották meg május 24. és 26. között Balatonalmádiban a magyar jogásztársadalom országos szakmai fórumát jelentő konferenciát.

A gyűlést elnöklő Darák Péter hangsúlyozta, hogy egy jelentős alkotmányos intézményi reformokat eredményező kormányzati ciklus első fele eltelt. "A törvények abból a politikai megfontolásból születtek meg, hogy a gyorsaság a válságkezelés miatt prioritást kellett, hogy élvezzen" - mondta Darák, aki kiemelte, hogy a jogászgyűlésen elhangzott előadásokból egyértelműen megfogalmazódott az az igény, hogy a gyorsaságot váltsa fel a finomhangolás, és "a nyugodtabb körülmények között a minőségi követelmények következetesen érvényesüljenek".

A Kúria elnöke szerint a "jó állam egyik jelét" akkor adja a jogalkotás, amikor a gazdasági válság egyes következményei alól jogi kiutakat keres. Példaként az eladósodott devizahitelesek, az elszegényedett rétegek lakhatási gondjainak megoldását célzó szabályozást említette. A jó állammal szemben a másik oldalról megfogalmazódó szempontok között az áttekinthetőség, átláthatóság, közbizalom és hitelesség kérdését említették a konferencia előadói, illetve megfogalmazták, hogy a jó állam kialakítása közben is érvényesüljenek az alkotmányos fékek és ellensúlyok - mondta, hozzátéve, hogy ezekhez hozzátartozik a megfontolt jogalkotás is.

Vegyék figyelembe a bírók véleményét

A tanácskozás zárásaként elmondott összegzésében Darák Péter azt mondta, hogy 2008 óta a világ és Magyarország is nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, és ez a válság kiváltja a jelentősebb állami szerepvállalást. A válsághelyzetben másként merül fel a köztulajdon, a költségvetési hiány, a jogbiztonság és a közrend problematikája is.

Azt javasolta, hogy az elkövetkező időszakban kapjanak még nagyobb hangsúlyt a jogállami elvek a válságkezelés jogintézményeinek megalkotásakor. Példaként az Alkotmánybíróság (AB) helyzetét említette. "A konferencia ajánlásaként fogalmazható meg az, hogy fontolja meg a jogalkotó az AB hatáskörét átmenetileg korlátozó szabály időbeli hatályát meghatározott időponthoz kösse" - fogalmazott Darák Péter. A hatékony igazságszolgáltatás esetében azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy a további átalakításnál a bírói testületek szakmai véleményét "meghatározó módon" vegyék figyelembe.