Kiemelt beruházás lett a paksi atomerőmű bővítése

2012.06.19. 7:44

Kiemelt fontosságú beruházásnak nyilvánította a kormány a paksi atomerőmű telephelyén létesítendő új blokk, illetve blokkok megvalósítását. Az erről szóló kormányhatározat hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben.

A kormány a nukleáris energiának a hazai energiaellátásban betöltött stratégiai szerepe miatt nyilvánította a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energiaellátás biztonsága szempontjából alapvetően szükséges beruházásnak a paksi atomerőmű telephelyén létesítendő új blokk vagy blokkok megvalósítását.

Az előkészítő munkát potenciálisan két, egyenként 1000-1600 megawattos blokkal kapcsolatban végeznék. A kormány egyebek mellett javaslatot vár egy vagy két blokk létesítésére, illetve két blokk építése esetén a létesítésük közötti időintervallumra. A javaslatot ez év november 30-áig kell a kormány elé terjeszteni.

A Nukleáris Energia Kormánybizottság elnöke a miniszterelnök, tagjai a nemzeti fejlesztési miniszter és a gazdasági miniszter. A kormánybizottság ülésein állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesz majd részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért, valamint a vagyonpolitikáért felelős államtitkára, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és a Magyar Energia Hivatal elnöke.

A kormánybizottság által vizsgálandó stratégiai kérdések közé tartozik egyebek mellett az új blokk, illetve blokkok várható tulajdonosi szerkezete, a műszaki-biztonsági követelményeknek megfelelő nagyság és típus meghatározása, az engedélyezés előkészítése és biztonságos végrehajtása, a megvalósításnál szóba jöhető szállítók köre, valamint a velük szemben támasztandó elvárások, a kiválasztás alapelvei. A stratégiai kérdések közé sorolja a kormányhatározat a projekt finanszírozhatóságát, a finanszírozás célszerű módját, illetve a projekt megvalósításához szükséges hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárását.

A kormányhatározat szerint javaslatot kell előkészíteni a megvalósításhoz szükséges beruházói források finanszírozásának módjáról. Ennek keretében meg kell vizsgálni azt is, hogy az állam milyen jogszabályok alapján, milyen feltételek mellett és milyen módon tud a beruházáshoz hozzájárulást - különösen állami kezességvállalást, illetve garanciát - nyújtani.

Ugyancsak a vizsgálandó kérdések közé sorolja a dokumentum, hogy - a közbeszerzési és a versenyjogi szabályokra is figyelemmel - miként biztosítható a magyar vállalkozások minél nagyobb mértékű részvétele a beruházásban, továbbá ennek keretében miként érhető el a foglalkoztatás jelentősebb növelése.

KAPCSOLÓDÓ CIKK