Tilos fűtetlen cellával sanyargatni

2012.08.14. 15:41

Az ombudsman szerint sem a létszámhiány, sem az eszközhiány nem fogadható el magyarázatként az előállított személyek indokolatlanul hosszú fogva tartására. Szabó Máté az elhelyezési körülményeket is kifogásolta a cellákban.

Fűtetlen cellában helyezték el, és takarót nem kaphatott az panaszos, aki az alapvető jogok biztosánál beadványban kifogásolta az előállításának indokoltságát és körülményeit, valamint az eljárással összefüggő mulasztásokat. Az ombudsmani vizsgálat megállapította, hogy a fogdai körülmények, valamint az előállítás megkezdése és a kihallgatás közti aránytalanul hosszú időtartam miatt sérült az előállított panaszos személyes szabadsághoz és tisztességes eljáráshoz való joga.

A panaszos mindemellett hiába kérte a rendőröket, hogy segítsék biztonságos helyre vinni a járművét a kivilágítatlan külvárosi területről. Mire másnap reggel kiszabadult, az autót feltörték, több alkatrészt elloptak belőle, az autó használhatatlanná vált.

Az ügyben a Független Rendészeti Panasztestület is vizsgálatot indított, és súlyos alapjogsértést állapított meg.

A biztos felhívta a figyelmet, hogy a rövid időtartamú szabadságkorlátozások esetében is alapvető elvárás az emberi méltósághoz való jog tisztelete, az egészséget nem veszélyeztető körülmények garantálása. Az ombudsman szerint az alapvető feltételeket sem biztosító, indokolatlanul hosszú fogvatartás esetében sem fogadható el magyarázatként a rendőrségi létszámhiány vagy az eszközhiány. Szabó Máté szerint az eljárás alá vont személyek joggal várhatják el, hogy segítséget kapjanak a gépjárművük biztonságba helyezéséhez. Megoldást az jelenthet, ha az eljárás alá vont személy értesítheti például a hozzátartozóját, aki a kapitányságon átveheti a gépjármű forgalmi iratait, kulcsát.

A biztos kezdeményezte a XVI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjénél, intézkedjen, hogy az előállító helységben megfelelőek legyenek az elhelyezési körülmények. Az egységes gyakorlat érdekében pedig az országos rendőrfőkapitánynál kezdeményezte, hogy hasonló esetekben az intézkedő rendőrök tájékoztassák az eljárás alá vont személyt a gépjármű biztonságba helyezésének lehetőségéről és ahhoz nyújtsanak segítséget neki.