Mesékkel tanítják jóra az elsősöket

2012.09.03. 17:43

Szerepjátékokkal, példamutatással és mesékkel próbálják az [origo] által megkérdezett általános iskolákban rávezetni a gyerekeket az etikus, erkölcsös viselkedésre. A tanároknak egyelőre fogalmuk sincs, hogy jövőre mit és hogyan kell máshogy csinálniuk a kötelező etikaórákon, mert ők is csak most fogják majd megtanulni, mit várnak tőlük.

Még nem tudják az [origo]-nak nyilatkozó iskolaigazgatók, hogyan fogják megoldani a kötelező erkölcstan-oktatást, amelyet a Nemzeti Alaptanterv (NAT) ír elő. A májusban elfogadott NAT azt írja elő, hogy az erkölcsi nevelésnek életszerűnek kell lennie, elkerülhetetlen értékkonfliktusokra is fel kell készítenie a gyereket, és életvezetési problémákra is választ kell adnia. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.

Az etikaoktatás részleteit - azt, hogy milyen könyvből, milyen tanmenet alapján tanítják ezt a tárgyat a gyakorlatban - a kerettantervek tartalmazzák majd. Ezeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) már elkészítette, de egyelőre még nem hozta nyilvánosságra. A Magyar Nemzet információi szerint a tanítandó tartalmakat a korábbiakkal ellentétben nem évfolyamonként, hanem iskolatípusonként, illetve tagozatonként határozták meg. A tervek szerint az általános iskolákban már elsőtől kötelező lesz az erkölcstan.

Forrás: MTI/Balázs Attila
Képünk illusztráció

Az egyik budai általános iskola igazgatója az [origo]-nak azt mondta, az osztályfőnöki és a magyarórákon most is kapnak erkölcsi oktatást a tanulók. "Egyelőre nem látom át, mivel lesz több egy erkölcstanóra egy magyaróránál, hiszen egy hétéves gyereket most is elsősorban tanmeséken keresztül vezetnek rá a tanítók bizonyos erkölcsi tanulságokra. La Fontaine meséi például tökéletesek erre" - mondta az igazgató, aki szerint még az is kérdés, hogy az erkölcstant milyen óra terhére kell majd oktatni.

"Egy elsősnek most összesen 22 tanórát lehet tartani egy héten. A heti öt testnevelés óra beleszámít ebbe, de hogy az erkölcstan minek a rovására megy majd, azt egyelőre nem tudni" - mondta. Ebben a budai iskolában egy pedagógust már beiskoláztak etika- és erkölcstan-oktatási továbbképzésre, amelynek költségét az iskola a neki járó normatívából fedezte. "Az is kérdés, hogyan fogjuk finanszírozni a tanárok továbbképzését januártól, amikortól az iskola állami fenntartásba kerül" - mondta.

Egy pesti iskola igazgatója szerint nem fog embertelen nagy változást hozni az etika az oktatásban. "Eddig is kemény nevelési munka folyt, az erkölcstanórák bevezetése inkább a szervezésben hoz majd változást, ugyanis a tanítók, tanárok most is értékeket közvetítenek a tanulók felé" - mondta az igazgatónő, hozzátéve, hogy az ő iskolájában önkéntes alapon jelentkezhetnek majd a pedagógusok az etika-továbbképzésre. Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy pontosan mit fognak oktatni az etikaórákon.

"Azt valljuk, hogy a gyerekek arra emlékeznek a legjobban, amit átélnek. Ezért módszertanilag már most is túlhaladtunk azon, hogy csak tanmeséken keresztül tanítsuk őket" - mondta arra a felvetésre, hogy mesés foglalkozásokkal fel lehet-e kelteni a gyerekek érdeklődését az erkölcs iránt. Az ő iskolájukban többek között különböző szerepjátékokkal vezetik rá a gyerekeket arra, hogy mi a helyes magatartás egy-egy szituációban.

Forrás: MTI/Balázs Attila
Elsősök egy vidéki iskolában

Az etikai kérdések és erkölcstani fogalmak oktatása a jelenlegi alaptantervben is szerepel, de az etikát nem kell külön órában tanítani, elég, ha például magyar-, illetve történelemórán kerülnek szóba az előírt dolgok. Az új NAT szerint azért kell kötelezően külön tantárgyként tanítani, hogy az iskolák "ne sumákolják el az erkölcstan oktatását" - fogalmazott korábban az [origo]-nak egy szakértő, aki hozzátette, hogy éppen ezért a tervek szerint csak etikatanárok vagy filozófiatanárok taníthatnának erkölcstant.

Kerestük az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (OFI), hogy megtudjuk, pontosan mit fognak tanítani az etikaórákon, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

A  gyerekek nem etikai normákat, filozófiai etikát tanulnak, hanem az órákon a hétköznapi életük vagy más tanórák anyagainak helyzeteit beszélik majd meg életkoruknak megfelelően, például meséket, irodalmi alkotásokat feldolgozva, különböző szituációkat eljátszva - válaszolta az [origo] kérdésére Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár, aki szerint az erkölcstan tanításának bevezetésének célja a minden gyermekben jelen lévő erkölcsi érzék fejlesztése.

Gloviczki Zoltán közölte azt is, hogy erkölcstan-továbbképzésre bármilyen szakos általános iskolai pedagógus jelentkezhet, a továbbképzés költségét pedig az állam fedezi majd. Az államtitkár szerint az alsó tagozatos tanárok most is rendelkeznek azzal a tudással, ami az erkölcstan oktatásához szükséges, mégis lesznek ebben a tárgyban továbbképzések is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK