A Hoffmann-javaslat címét is átírnák a fideszesek

Majdnem száz kormánypárti módosító indítvány érkezett eddig az iskolák állami átvételéről szóló javaslathoz, amely azt szabályozza, hogy kerülnek át az intézmények január elsejétől állami fenntartásba. A fideszes képviselők korábban sérelmezték, hogy Hoffmann Rózsa nem egyeztetett velük érdemben a koncepcióról, ezért most több ponton is módosítanák a tervezetet. Például a több fideszes azt javasolja, hogy csak az önkormányzat tudtával lehetne kivinni egy vagyontárgyat az iskolából, nem kellene az önkormányzatoknak fejleszteni az épületeket, néhányan pedig a javaslat címét is megváltoztatnák.

Október végén nyújtotta be az emberi erőforrások minisztere az iskolák állami átvételéról szóló javaslatot, amely - mint arról beszámoltunk - vihart kavart a Fidesz-frakcióban. Egy frakcióülésen Rogán Antal is figyelmeztette Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárt, hogy ilyen súlyú javaslatnál elfogadhatatlan, hogy nem egyeztet sokkal korábban a fideszes politikusokkal.

A kormánypári képviselők majdnem száz módosító indítványt nyújtottak be a javaslathoz, öt fideszes a tervezet címét is megváltoztatná. A többek között Révész Máriusz és Riz Levente által beadott módosító ezt a címet adná a javaslatnak: "A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről és az ezzel összefüggő önkormányzati feladatellátási változásokról". A kormánypárti politikusok szerint ez azt a "féloldalasságot küszöböli ki, amelyet az állami feladatátvételre fókuszálás jelent, és lehetőséget ad a törvényben az önkormányzati szempontok megjelenítésére".

A több tucat javaslatban a fideszesek meg is jelenítik az önkormányzati szempontokat. Egy indítvány kitér arra, hogy az önkormányzati dolgozók átadásánál figyelembe kell venni, milyen feladatok maradnak a településeknél, mivel az önkormányzatoknál marad az óvodák fenntartásának és működtetésének, illetve a háromezer fő feletti településeken a további oktatási intézmények működtetésének feladata. A fideszesek rögzítenék, hogy ha a települési önkormányzatnak nincs olyan alkalmazottja, akit a feladatai ellátása során nélkülözni tud, akkor nem vihető el az intézményfenntartó központ által igényelt létszámú alkalmazott.

Az önkormányzatoknak nem kellene fejleszteni

A fideszesek beleírnák a törvénybe, hogy a működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, de a rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége. A fideszesek előírnák azt is, hogy az iskolákban található vagyonelemek mozgatása kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával, és meghatározott eljárás szerint lehetséges. (Vagyis az iskolákból csak az önkormányzat tudtával lehet akárcsak egy padot is kivinni.)

Egy másik fideszes módosító javaslat szerint az önkormányzatok 2012. december 1-jéig hozhatnának döntést arról, hogy az intézményvezető hány, és milyen munkakörben foglalkoztatott technikai dolgozót kell december 31-ig elküldenie. A döntés által nem érintett technikai dolgozókat továbbfoglalkoztatnák.

Egy kormánypárti javaslat azt rögzítené, hogy az önkormányzat a pedagógiai programban meghatározott tanítási időn kívül bérbe adhatja az iskolát vagy annak egy részét. A bérbeadásból származó kiadások és bevételek az önkormányzatot terhelik, illetve illetik. Pontosítanák az önkormányzati működtetői kört is, és rögzítenék, hogy az az intézményt működtető települési önkormányzat és települési önkormányzati társulás lehet.