Az Alkotmánybíróság szerint alkotmányellenes a hajléktalanok közterületen élésének tiltása. A most megsemmisített törvény a testület szerint a jogbiztonságot is sérti.

Az Alkotmánybíróság (AB) Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a hajléktalanok közterületen élésének törvényi tiltását. A testület hétfőn meghozott határozatában megsemmisítette a szabálysértési törvénynek azt a rendelkezését, amely szabálysértéssé minősítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát.

A közlemény szerint az AB megsemmisítette továbbá azokat a törvényi rendelkezéseket is, amelyek rendeletalkotási felhatalmazást adtak az önkormányzatoknak a pénzbírsággal sújtható közösségellenes magatartások meghatározására, valamint a tulajdon elvonására lehetőséget adó elkobzás alkalmazására.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy sem a hajléktalanoknak a közterületekről való eltávolítása, sem a szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése nem tekinthető olyan alkotmányos indoknak, amely megalapozná a hajléktalanok közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását.

"A hajléktalanság szociális probléma, amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem büntetéssel kell kezelnie" - olvasható a határozatban. Ha az állam önmagában azt bünteti, hogy valaki kényszerűségből - lakhatását valamely okból elvesztve - a közterületen él, az az Alaptörvényben szabályozott emberi méltóság védelmével összeegyeztethetetlen - magyarázza a döntést az Alkotmánybíróság.

Az Alkotmánybíróság szerint az utcán élés tiltása sérti a jogbiztonságot, mivel a törvényszöveg hiányosságai és ellentmondásai olyan súlyos problémákat jelentenek, amelyek jogalkalmazói jogértelmezéssel nem oldhatók fel.