A kormány terveivel ellentétben azokra a gazdasági társaságokra, amelyekben kisebbségi, illetve közvetett tulajdona van az államnak, mégsem terjedne ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) hatásköre, ha a parlament elfogadja a költségvetési bizottság erre vonatkozó módosító indítványát.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter október végén visszavonta a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő törvények módosítására tett javaslatát, és új változatot nyújtott be a parlamentnek, egyértelművé téve, hogy a Kehi hatásköre nem terjed ki a jegybank ellenőrzésére. 

A törvényjavaslat így most úgy szól, hogy a kormányzati ellenőrzési szerv jogköre az MNB kivételével minden olyan gazdasági társaság ellenőrzésére kiterjed, amelyben az államnak közvetlenül vagy közvetett módon jelentős - 25 százalékot meghaladó - társasági részesedése van vagy volt az ellenőrzött időben. Így amellett, hogy a tárcavezető kivételként nevesítette a jegybankot, megszabta azt is, hogy a Kehi ellenőrzési hatásköre a 25 százalék feletti állami részesedésű társaságokra terjed ki. 

A költségvetési bizottság csütörtökön benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslata azonban a Kehinek az állami részvétellel működő gazdasági társaságok esetében meglévő jogkörét - a kormány indítványával ellentétben - mégsem terjesztené ki a kisebbségi, illetve közvetett állami tulajdonban álló cégekre.

Egyúttal rögzítenék - olvasható az indoklásban -, hogy az államot mint tulajdonost törvény alapján megillető ellenőrzési jogkört a Kehi is gyakorolhatja, azonban kizárólag célhoz kötötten, így arra az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint a vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenység értékelése érdekében lenne mód.