Döntött a Kúria, a bíróság szerint nem minősül közszereplőnek a nyilvános helyen intézkedő rendőr, így például róla készült fotót csak az engedélyével lehet torzítás nélkül megjelentetni.

Határozatban mondta ki a Kúria, hogy a tömegrendezvényeken résztvevő személyek, köztük az intézkedő rendőrök nem közszereplők. A Kúria határozata szerint a nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy "e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása". A döntést a Kúria a Legfelsőbb Bíróság korábbi gyakorlata alapján hozta.

A Magyar Nemzet hétfői száma azt írta, hogy a Kúria akár jogegységi határozatot is elfogadhat arról, hogy közszereplő-e a rendőr. Az újság szerint az utóbbi időben erről eltérő ítéleteket hoztak a bírósági tanácsok. A lap hétfői száma ismerteti: a Legfelsőbb Bíróság már 1985-ben úgy foglalt állást, hogy a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor az ábrázolás módja nem egyéni, és a felvétel összhatásában örökíti meg a nyilvánosság előtt lezajlott történéseket. Ez hosszú időre meghatározta az ítélkezést.

A rendőrök személyiségi jogainak védelme főként a 2004-2006-os időszakban került előtérbe. Péterfalvi Attila akkori adatvédelmi biztos úgy foglalt állást, hogy az állam, a hatalom nem lehet arctalan, az intézkedő rendőröknek azonosítaniuk kell magukat, de ehhez általában nincs szükség képmásuk közlésére. A rendőrökről Péterfalvi szerint akkor lehet engedélyük nélkül azonosításra alkalmas képfelvételt készíteni és közzétenni, ha jogszabályt sértettek, például azonosító nélkül vonultak ki az utcára.

A lap közlése szerint ettől a felfogástól tavaly eltért a Pécsi Ítélőtábla. Elvi jelentőségű döntéséből kiolvasható: az egyedi intézkedést teljesítő, igazoltató rendőr nem közszereplő, őt engedély nélkül nem is fotózhatják. A tömegrendezvények, a sport- és politikai események rendőri biztosítása azonban közszereplés, ilyenkor nincs szükség arra, hogy az együttesen fellépő hatósági személyektől hozzájárulást kérjenek, ennek hiányában pedig az arcukat kitakarják.

Az új polgári törvénykönyv tervezete szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Ez civilekre és rendőrökre egyaránt vonatkozik. A tervezet szerint ugyanakkor nem kell az érintett hozzájárulása, ha tömegrendezvényt vagy nyilvános közszereplést kívánnak rögzíteni és bemutatni. A lap szerint ez a szabály hatósági személyek esetében változatlanul teret ad az értelmezésnek.