Mátrai Mártát jelöli háznagynak Kövér László

2012.12.13. 13:16

Először választ háznagyot az Országgyűlés, Kövér László Mátrai Márta fideszes képviselőt jelölte a posztra. A parlament december 17-én dönt a kinevezésről.

Mátrai Márta fideszes országgyűlési képviselőt jelöli háznagynak, Such Györgyöt az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának, Tóth László rendőr alezredest pedig az Országgyűlési Őrség parancsnokának Kövér László az Országgyűlés elnöke. A háznagy mellett a főigazgatói és az Országgyűlési Őrség parancsnoki posztjának létrejöttéről is az áprilisban elfogadott új országgyűlési törvény rendelkezik.

A jelölteket az Országgyűlésről szóló törvény szerint a házbizottság csütörtöki ülésén mutatta be a parlament elnöke - tájékoztatta az MTI-t Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke. A háznagyot a parlament december 17-i ülésén titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg. Mátrai Márta megválasztása esetén 2013 január 1-től tölti be a háznagyi posztot.

Mátrai Márta 1998 óta országgyűlési képviselő, minden alkalommal a Fidesz Somogy megyei listájáról jutott be a parlamentbe és első megválasztása óta néhány megszakítástól eltekintve a Fidesz frakcióvezető-helyettese is.

Az új országgyűlési törvény szerint a háznagy, akit először az idei év végéig kell megválasztani titkos szavazással, azokat a feladat- és hatásköröket gyakorolja, amelyeket a házelnök az Országgyűlés Hivatalának szervezeti és működési szabályzatában átad neki. A háznagyot mentelmi jog illeti meg, javadalmazása pedig megegyezik az alelnök tiszteletdíjával, aki egyébként legfeljebb miniszteri fizetésre jogosult.

Such György 1991 és 1994 között a Fidesz tanácsadója, elnöki kabinetfőnöke volt. 1994-től 1997-ig a Tv3 marketing-igazgatójaként, 1998-1999-ben a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyetteseként, 1999-2000-ben a Magyar Televízió gazdasági és kereskedelmi alelnökeként tevékenykedett. 2000-ben az Antenna Hungária Rt. tanácsadójává, 2001-ben a cég on-line ágazatának vezetőjévé nevezték ki. 2002-2004 között az Inforádió programigazgatója, 2004-2006 között kommunikációs tanácsadója volt. 2006-ban nevezték ki a Magyar Rádió elnökévé, ezt a tisztségét 2010-ig töltötte be. Az országgyűlési törvény szerint Such György is 2013 január 1-től tölti be a főigazgatói posztot.

Az új szabályok szerint az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti majd, akit a házelnök nevez ki és ment fel, javadalmazása pedig megegyezik a háznagyéval. A főigazgató a házelnök irányítása alatt végzi munkáját: közreműködik az Országgyűlés döntéseinek előkészítésében és felelős az Országgyűlés költségvetésének végrehajtásáért.

Egy zárószavazás előtt álló fideszes törvénymódosítás értelmében a háznagynak - aki az Országgyűlés elnökének helyettese lesz a jövő év elejétől - miniszteri fizetés jár, ha viszont parlamenti képviselő is egyben, képviselői munkájáért nem kap díjazást.

Tóth László rendőr alezredes a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Rakéta és Tüzér Szaktanszék Parancsnoki Szakán szerzett képesítést, majd a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakát végezte el. Szakmai pályafutását 1986-ban kezdte el, kiemelt biztonsági főtisztként házelnöki és miniszterelnöki helyszín-parancsnokként, majd 2010-től a Köztársasági Őrezred V-3 Személyvédelmi Osztály vezetőjeként a házelnök teljes körű folyamatos személyi védelmének megszervezését és irányítását látta el.

Az új országgyűlési törvény úgy rendelkezik, hogy az önálló költségvetési szervként működő őrségnek feladata lesz egyebek mellett a házelnök személyi védelme, az Országház és az Országgyűlési Irodaház biztosítása, tűzbiztonsági és protokolláris feladatok ellátása.

Az Országgyűlési Őrséget a parancsnok vezeti majd, akit a házelnök nevez ki szintén 2013. január 1-jei hatállyal. Az őrök a rendőrségi törvényben meghatározottak szerint fokozott ellenőrzést hajthatnak végre, ruházatot, csomagot, járművet vizsgálhatnak át, magánlakásban és közterületnek nem minősülő helyeken is intézkedhetnek, kép-, illetve hangfelvételt készíthetnek, helyszínt biztosíthatnak. Kényszerítő eszközként bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, lőfegyvert ugyancsak a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint használhatnak majd. Az őrségnek nyomozóhatósági jogköre nem lesz. Ugyancsak az őrség feladata lesz például rendzavaró képviselők kivezetése az ülésteremből.