A Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletében kötelezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsát (Médiatanács), hogy tegye megismerhetővé teljes egészében az egykori Neo Fm-et működtető FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt.-vel és és a Class FM-et működtető  Advenio Műsorszolgáltató Zrt.-vel kötött hatósági szerződéseket. Így hamarosan megismerhetővé válnak az alkalmazott műsorszolgáltatási díjak, valamint az esetleges módosításaik. A pert az [origo] munkatársa indította.

Az [origo] munkatársa, Pethő András újságíró a Transparency International Magyarország (TI) jogi segítségnyújtásával a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, illetve a Médiatanácshoz fordult, hogy a közvélemény megismerhesse az egykori Neo Fm-et működtető Advenio Műsorszolgáltató Zrt.-vel és a Class FM-et működtető FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt.-vel kötött műsorszolgáltatási szerződését, illetve azok feltételeit. A Médiatanács a hatósági szerződéseket korábban ugyan bemutatta az újságírónak, de abból kitakarta a műsorszolgáltatási díjak, valamint a társaságok által nyújtott bankgarancia összegét. Ugyancsak nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a hatósági szerződésekben rögzített műsorszolgáltatási díjak később módosultak-e.

A Fővárosi Törvényszék most meghozott ítéletében kötelezte a Médiatanácsot, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül tegye megismerhetővé teljes egészében az egykori Neo Fm-et működtető Advenio Műsorszolgáltató Zrt.-vel és a Class FM-et működtető FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt.-vel kötött, az általuk használt frekvenciákra vonatkozó hatósági szerződéseket. Ugyancsak kötelezte a Fővárosi Törvényszék a Médiatanácsot, hogy közölje azt is: a hatósági szerződésben rögzített műsorszolgáltatási díjakat utóbb módosították-e.
A Médiatanács a perben azzal védekezett, hogy az igényelt adatok az érintett cégek nyilatkozatai szerint üzleti titoknak minősülnek. A TI érvelése szerint azonban a jelenleg hatályos Ptk. szerint nem lehet üzleti titokká minősíteni a közpénz felhasználására vonatkozó adatot, szerződést.

A nemzeti vagyonról szóló törvény rögzíti, hogy a sugárzáshoz szükséges frekvenciák az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak. A frekvenciát, mint a nemzeti vagyon elemét a Médiatanács pályáztatási eljárás keretében hasznosítja, és a pályázat nyerteseivel szerződést köt a frekvenciahasználat feltételeiről, illetve az ennek fejében nyújtott díjfizetésről és egyéb vállalásokról. A TI perben kifejtett álláspontja szerint az állam kizárólagos tulajdonában lévő frekvenciák hasznosításának feltételei nem képezhetik üzleti titok tárgyát.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú tanácsának szóbeli indoklása osztotta a TI érveit és az adatok kiadására kötelezte a Médiatanácsot.