Nyílt levélben kérik a balatonalmádi iskolaigazgató leváltását a gimnázium tanárai. Este a szülők újabb nyílt levélben ugyanezt kérték. Szerintük az ötvenes évekre jellemző módon hallgatta ki az igazgató a gyerekeket, aki ráadásul el akarja tussolni a történteket. Az ügyben már Szabó Máté, ombudsman és Péterfalvi Attila, az Adatvédelmi Hatóság elnöke is vizsgálódik.

Nyílt levélben kérik a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanárai az intézmény vezetőjének leváltását az oktatási államtitkártól. A levelet a Petíció az Almádi Gimnáziumért elnevezésű Facebook-csoport a közösségi oldalon tette közzé péntek délután. A diákok szüleinek közlése szerint a tantestület nyílt leveléhez kapcsolódva szeretnék kifejezni, hogy egyetértenek a véleményükkel, és az igazgató megbízatásának visszavonására irányuló kérelmüket támogatják.

A tanárok Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárnak azt írták, hogy azért kérik Gránásiné Bácsi Tünde igazgatói kinevezésének visszavonását, mert mint vezető és pedagógus hitelét vesztette, illetve a kialakult helyzetben a további magas színvonalú eredményes oktatói-nevelői munkát a vezetésével nem látják megvalósíthatónak.

A tanárok szerint az almádi gimnáziumban az igazgató 2012. december 18-án reggel minden előzmény és tájékoztatás nélkül egyenként behívott hét tanárt, és mint írták, az "ötvenes évekre jellemző módon" kihallgatta őket. A nyílt levél szerint a beszélgetésről jegyzőkönyv készült, ezt az iskolatitkár készítette, de a megbízott igazgatóhelyettes is jegyzetelt. A tanárok után 14 végzős diákot hallgattak meg.

Példátlanul felháborítónak tartják a tanárok a külvilág számára adott igazgatói nyilatkozatot, amely a történtek eltussolására irányul, akárcsak az iskolánkban elhangzott hivatalos csütörtöki igazgatói tájékoztató, amelynek tartalma nem egyezik meg a szerdán elmondottakkal. Az írják, hogy az almádi gimnázium politikamentes oktatási intézmény, ahol a pedagógiai programban megfogalmazott értékek szellemében nevelik a diákokat.

A tanárok nem tudják elfogadni, hogy akár fenntartói utasításra, akár önálló kezdeményezésre az igazgató alapvető állampolgári jogokat sértő, emberi méltóságot megalázó módszerekkel vizsgálatot folytatott állítólagos, névtelen szülői bejelentés kapcsán, ami saját bevallása szerint is alaptalannak bizonyult. Ezzel a pedagógusokat és a diákokat megalázó módszerével az iskolában zűrzavart és a tanárokat és a diákokat megfélemlítő feszült légkört teremtett - áll a nyílt levélben.

Péterfalvi és Szabó is vizsgálódik

Szerdán a Hvg.hu-n jelent meg, hogy a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban tájékozódnak a végzősök sztrájkkal és keretszámokkal kapcsolatos nézeteiről, és jegyzőkönyvezik az általuk elmondottakat. A szülők azt mondták, hogy gyerekeiket behívták az igazgatónőhöz, és arról faggatták őket, beszélnek-e a meghirdetett sztrájkról, buzdítják-e a tanárok őket erre, és szóba kerülnek-e közöttük a keretszámok.

Még aznap Szabó Máté ombudsman azonnali hatállyal hivatalból indított vizsgálatot és részletes tájékoztatást kért az érintett szervektől a balatonalmádi gimnáziumban történt "listázás" ügyében. Az ombudsman szerint a diákok és az oktatók véleménynyilvánítási szabadságával, az információs önrendelkezési jogával, valamint az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő súlyos visszásság gyanúja merült fel. Szabó Máté a kialakult helyzet tisztázása érdekében haladéktalanul megkereste a gimnázium igazgatóját, illetve a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal kormánymegbízottját is. Szabó Máté azt írta, hogy mind az oktatóknak, mind a diákoknak joguk van a véleményszabadsághoz, a politikai vélemény számon kérése, különösen rögzítése és továbbítása egy iskolában törvénytelen és elfogadhatatlan.

Csütörtökön hivatalból indított vizsgálatot Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a listázásokkal kapcsolatban. Péterfalvi előzetesen annyit állapított meg, hogy nem világos milyen eljárás keretében hallgatták ki a diákokat, továbbá milyen szabályok szerint utasította az igazgatót az intézményfenntartó.