Pintér presztízst ad a biztonsági őröknek

2014. január 1-ig minden vagyonőrnek állami vizsgát kell tennie. Aki elmúlasztja, jövő évtől nem végezheti a munkáját.

A Magyar Országgyűlés úgy határozott, hogy a közrend és a közbiztonság erősítését célzó intézkedéscsomag részeként a magánbiztonsági szektornak, és ezen belül a személy- és vagyonőri szakmáknak is presztízst kíván teremteni. Az ágazati dolgozóknak meg kell ismerkedniük a megváltozott jogszabályi környezettel, köztük új jogaikkal és kötelességeikkel, valamint azok gyakorlati alkalmazásával. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvény végrehajtásáról gondoskodó 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet ezért kötelező képzést, majd öt évenként utóképzést ír elő a vagyonőrök részére.

A törvényi és a rendeleti szintű jogszabályi változások érintik a vagyonőrök intézkedési jogait és kötelességeit, az állampolgárok érdekeit szolgáló panaszkezelést, a tevékenység és az ezen intézkedéseket bevezető, illetve segítő képzést.

A képzésen való részvételt a jogalkotó minden, személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező munkavállaló részére kötelezővé tette, így ők 2014. január 1-jéig kötelesek a jogszabályban meghatározott képzési és vizsgáztatási követelményeknek eleget tenni. A vizsgával nem rendelkezők a határidőt követően nem végezhetnek vagyonvédelmi tevékenységet. A képzésről a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közösen gondoskodik. A 2013-ban bevezetésre kerülő új rendszer a magánbiztonsági ágazat szakmai minőségének színvonalát emeli, az állampolgárok jogérvényesítését segíti elő és hatékonyan hozzájárul a közbiztonság javulásához.