Semmi nem derül ki a trafikpályázatok elbírálásáról azokból az emlékeztetőkből, amelyeket a Nezeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. tett közzé a honlapján. Erre egyébként a koncessziós törvény kötelezi őket. A dokumentumok csak az általános elbírálási szempontokat írják le, valamint azt, hogy kik pályáztak és közülük kik nyertek.

Azonosító, iktatószám, iktatás időpontja, postai bélyegző kelte, pályázó neve. Ezekkel az adatokkal kénytelen megelégedni az, aki a trafikpályázatokról szóló, nyilvános adatnak minősülő, úgynevezett emlékeztetőkben próbál utánajárni, hogy miért pont azok nyertek koncessziós jogot, akik nyertek.

Az emlékeztetőket körzetenkénti bontásban pénteken tette ki honlapjára a Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. A közzétételre a koncessziós törvény kötelezi őket. Az egyébként egy kaptafára készült, minden körzetre ugyanolyan sablondokumentumokban a pályázatok adatain kívül kötelező szerepeltetni a legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait is.

Ilyen címen a közzétett emlékeztetőkeben csupán az értékelési szempontok szerepelnek, vagyis az, hogy a pályázat melyik elemére hány pont járt maximum, illetve, hogy az üzleti tervben miknek kellett szerepelniük (Pályázó bemutatása, a választott helyszín adottságai, humán erőforrás ismertetése, termékpaletta felsorolása és hasonlók). Ezek a szempontok korábban, a pályázati kiírás alapján is ismertek voltak, vagyis konkrétan a beadott pályázatokról ebben a részben sem tudható meg semmi az emlékeztetőkből.

A döntések indokait a most közzétett dokumentumok elintézik annyival, hogy az nyert, aki a legtöbb pontot kapta. A sablonszöveg szerint: "a beérkezett pályázatok egységes értékelési szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat elve, azaz a kiadható jogosultság(ok) vonatkozásában a pályázat nyertese az, aki érvényes pályázatot nyújtott be és – az egyes értékelési szempontokra, valamint a benyújtott üzleti tervére kapott pontjainak összesítését követően – a legtöbb pontot kapta.

Szerepel még a dokumentumokban az is, hogy kik pályázatak adott körzetre, mely pályázóknak a beadványa volt érvénytelen és miért. A leggyakoribb okok között az aláírás, vagy valamelyik kötelező csatolmány hiánya vannak, de előfordult olyan is, hogy valakinek megrongálva érkezett be a pályázata, ezért nem fogadták el.

Mindez azt jelenti, hogy az egyes pályázatokról semmit nem árulnak el ezek a közzétett adatok, nem tudni, hogy melyik mire hány pontot kapott, miket vállalt, mik szerepeltek az üzleti tervekben.

A törvény egyébként a 9/A paragrafusban úgy fogalmaz, hogy "az emlékeztetőnek az alábbi, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülményeket kell tartalmaznia: a beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását; a legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait".

A pályázatok közzétételéért korábban az Origo és más szervezetek is pert indítottak, miután adatkérésünket az állam elutasította. Az adatvédelmi hatóság elnöke, Péterfalvi Attila szerint a pályázatok nyilvános adatnak minősülnek.