Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Áder János köztársasági elnök a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvényt.

Az államfő több ponton sem ért egyet a törvényben foglaltakkal. Áder szerint a jogbiztonság elvére és a "normavilágosság követelményére figyelemmel" a törvény szövege pontosításra szorul. Az elnök szükségesnek tartja, hogy tárgyalják újra az Integrációs Szervezet és a Takarékbank, illetve a tagok közötti viszony szabályait a tulajdonkorlátozás szükségességének és arányosságának szempontjából.

A köztársasági elnök felszólította az Országgyűlést, hogy fontolja meg: a törvényjavaslat összhangban van-e az Európai Parlament és a Tanács hitelintézeti tevékenység megkezdéséről szóló 2006/48-as irányelvével. Az elnök szerint azt is vizsgálni kell, hogy a törvény rendelkezései indokoltak és arányosak-e, és egyáltalán megfelelnek-e a tulajdonjogra vonatkozó alkotmányos követelményeknek. A részvényesi jogok maradéktalan érvényesülése érdekében az államfő vizsgálandónak tartja a törvényben meghatározott szervezetek feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályozást.

Az elnök szerint felül kell vizsgálni a jogorvoslati lehetőségek korlátait és a kormánybiztos törvénybe foglalt jogkörét is.

Az ágazati egyeztetések nélkül elfogadott jogszabály az elmúlt napokban heves vitákat váltott ki. Itt olvashatja el, hogy miről szól pontosan a törvény, amellyel az állam lényegében átveszi a hatalmat a takarékszövetkezetek felett.

A javaslat ellen Demján Sándor is szót emelt, a takarékszövetkezetek Áder Jánoshoz fordultak jogorvoslat miatt, a Takarékbank vezérigazgatója pedig lemondott.

A törvényt június 27-én, múlt csütörtökön fogadta el a parlament. A két nappal előtte beterjesztett és kivételes sürgős eljárásban megtárgyalt jogszabálytervezetet 214 igen és 42 nem szavazattal fogadták el. A célja a preambulum szerint a takarékszövetkezeti szektor átalakítása, mivel a tőkeellátottsága alacsony, szervezettsége és szolgáltatási szintje nem megfelelő, és félő, hogy jelenlegi formájában nem lesz hosszú távon működőképes.