A magyar egészségügy sérti a gyerekek jogait

2013.08.21. 12:43

A magyar egészségügyi ellátórendszerben tapasztalható egyenlőtlenségek sértik a gyermekek egészséghez fűződő jogait - állapította meg Szabó Máté ombudsman jelentése.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata kimutatta, hogy a társadalmi kirekesztettség egyik legjelentősebb következményeként Magyarországon az egészségügyi ellátásokban jelentős területi egyenlőtlenségek mutatkoznak, ami sérti a gyermekek egészséghez való jogát.

Szabó Máté hivatalba lépése óta évente változó tematikájú projektekben vizsgálja a gyermeki jogok érvényesülését. 2013-ban a gyermekek egészséges környezethez való joga áll a projekt középpontjában. 

Az UNICEF 2012 májusában közzétett felmérése szerint minden harmadik gyermek nélkülözőnek számít Magyarországon. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia helyzetelemzésében áll, hogy hazánkban a gyermekek 21%-a, mintegy 380 ezer gyermek él szegénységben. A társadalmi kirekesztettség egyik legjelentősebb következménye az, hogy az egészségügyi ellátások minőségében ma jelentősek a területi egyenlőtlenségek. 

Az ombudsman az ügyben több, az egészségügyért felelős hatóságot keresett meg. Az információk azt mutatták, hogy különösen a hátrányos helyzetű térségekben ellátott gyermekek egészséghez való jogát sérti a védőnői ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlensége, sőt elérhetetlensége vagy korlátozott elérhetősége. Esetleges a védőnő és a gyermekorvos/házi gyermekorvos együttműködése. Néhány megyében évek óta bajok vannak a kötelező védőoltások beadásával is. 

Az MTA Gyerekesély Program Irodájának korábbi formájában való megszüntetése, a szakértői gárda szinte teljes cseréje, a pályázati kiírások elhúzódása 2010 szeptemberét követően fennakadást okoz a társadalmi felzárkózás modelljének részeként működő Biztos Kezdet Gyerekházak programjában, és a rendszer egészének működésében is. A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori kiemelt projekt hivatalos helyzetfelmérése szerint az információk áramlása és a dokumentálásuk sem hatékony. Az ombudsman a jelentés megállapításai kapcsán intézkedést kért az emberi erőforrások miniszterétől, a belügyminisztertől és az érintett megyei kormányhivataloktól is.