Az Alkotmánybíróság szerint nem ellentétes az alaptörvénnyel a 2006-os őszi tömegoszlatások ítéleteire alkotott semmisségi törvény. 

Az Alkotmánybíróság (AB) elutasította a 2006-os őszi tömegoszlatásokkal kapcsolatos semmisségi törvény alkotmányellenességére irányuló beadványokat. A vizsgált törvény szerint semmisek a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggésben hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, garázdaság miatti, kizárólag rendőri jelentésre, tanúvallomásra alapozott ítéletek. A jogkövetkezményeket a bíróságoknak kellett megállapítaniuk.

A törvényt húsz ítélkező bíró támadta meg az AB előtt, mert álláspontjuk szerint az sérti többek között a jogállamiság, a hatalommegosztás és a bírói függetlenség elvét.

Az AB korábbi gyakorlatával összhangban arra alapozta döntését, hogy a törvényhozónak jogában áll politikai céljai megvalósítása érdekében az "igazságtételi" jogalkotás.