Foglalkoztatási jogviszonyt kötne az állam a nevelőszülőkkel egy törvénytervezet szerint.

A gyermekvédelmi törvény módosításával a kormány megteremtené a nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakításának lehetőségét. Az Országgyűlés honlapjára csütörtökön feltett törvénymódosítási javaslat szerint a nevelőszülők állami közfeladat ellátásában vesznek részt a családjukban valamilyen ok miatt nem nevelhető gyermekek saját háztartásukban történő nevelésével. 

A tervezet szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony a működtető mint munkáltató és a nevelőszülő közötti írásbeli megállapodással jön létre. A jogviszony egyes kérdéseiről egy keret-megállapodás rendelkezik, míg az adott gyermek befogadásáról minden esetben kiegészítő megállapodást kell kötni. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony főszabályként határozatlan időre létesíthető. 

A nevelőszülő alapdíja legalább a minimálbér 30 százaléka, ezen felül gyermekenként a minimálbér legalább ötödének megfelelő mértékű kiegészítő díjra jogosult, továbbá a gyermekek szükségletéhez igazodó többletdíjra, legalább a minimálbér 5 százalékának erejéig. A Munka törvénykönyve bizonyos változtatásokkal rájuk is vonatkozna, meghatározott szabadságot is kivehetnek, és végkielégítés is járhat nekik.

A nevelőszülőség mellett más keresőtevékenység akkor folytatható, ha az a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek ellátását nem akadályozza, és a nevelőszülői tevékenység ellátásával összeegyeztethető. Ha a nevelőszülő saját gyermekeit is beleszámítva négy vagy annál több gyermeket nevel, más keresőtevékenységet csak heti húsz órát meg nem haladó időtartamban vállalhat.

A tervezet bevezetné továbbá a befogadó szülő fogalmát, ebbe beletartozna az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülő és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermeket ellátó nevelőszülő, ideértve a különleges és speciális nevelőszülőt is.

A befogadó szülő fogalma a javaslat indoklása szerint életszerűen fejezi ki a helyettes szülői és a nevelőszülői tevékenység közös lényegét: a gyermek saját háztartásba történő befogadását. A befogadó szülővé válás feltételeire közös szabályok vonatkoznak. A helyettes szülők esetében továbbra is lehetőséget teremt a szabályozás arra, hogy önálló helyettes szülőként lássák el tevékenységüket, míg a nevelőszülőknek a gyermekvédelmi szakellátás sajátosságai miatt mindig hálózatban kell működniük.

Főszabály szerint a helyettes szülő csak átmeneti gondozási, a nevelőszülő pedig csak gyermekvédelmi szakellátási feladatot láthat el.