A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította Nyers Rezső keresetét, amelyet nyugdíjpótlékának a megvonása miatt nyújtott be. Az indoklás szerint a politikus az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében és a megtorlásokban játszott szerepe miatt érdemtelen a pótlékra.

Nyers Rezső 1960 és 1962 között pénzügyminiszteri posztot töltött be, az MSZMP Központi Bizottságának évtizedekig, Politikai Bizottságának több évig volt a tagja, a rendszerváltás előtt közvetlenül pedig az állampárt elnöke is volt.

Póta Péter, a Fővárosi Törvényszék szóvivője kedden közölte, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon "Ny. Rezső" közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert a KIM ellen.

Nyers RezsőFotó: Tuba Zoltán - Origo

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló törvény alapján hivatalból folytatott le felülvizsgálatot a KIM - idézte fel a szóvivő. Az eljárásban kijelölt öttagú szakértői bizottság széles körű vizsgálat és tényfeltárás után megállapította, hogy a politikus az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében és a megtorlásokban játszott szerepe miatt a pótlékra érdemtelen. Ennek eredményeként megszüntette a jogosultságát a nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlékra – tudatta.

A határozat ellen Nyers Rezső jogi képviselője útján keresetet nyújtott be, kérve a határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését, valamint új eljárás lefolytatását. Arra hivatkoztak, hogy a határozat indoklásában nem szerepel, hogy a politikusnak milyen szerepe volt az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében vagy a megtorlásokban, és nem nevesíti azt, ami miatt – a nyugdíj-korrekciós törvényben foglaltakra tekintettel – a pótlékra érdemtelenné vált. Emellett azzal érveltek, hogy nem jelölte meg a határozat a döntés konkrét okát, nem derül ki belőle, hogy a szakértői vélemény milyen megállapításokat tartalmaz, és az sem, készült-e a törvényben előírtaknak megfelelő szakértői vélemény – ismertette Póta Péter.

A KIM szerint nem sértettek jogszabályi rendelkezéseket, a szakértői bizottságnak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küldte el az összes olyan ember nevét, aki az 1990. május 1. előtti tevékenységével összefüggésben nyugdíj-kiegészítésben, illetve pótlékban részesült – írta a törvényszéki szóvivő. A bizottság tett javaslatot arra, hogy kinek az esetében indokolt a nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék folyósításának a megszüntetése. A bizottság a politikusnak csupán az eljárás eredményét tartalmazó véleményét küldte meg jegyzőkönyv formájában. Ez alapján kétség nem merült fel, "tekintettel arra is, hogy köztudomású Ny. Rezsőnek a Magyar Szocialista Munkáspártban betöltött 1956 utáni vezető szerepe, és az ott kifejtett tevékenysége" – tette hozzá.

Póta Péter közölte: a KIM a döntését a bizottság szakvéleménye alapján hozta meg, "az abban foglaltakat nem mérlegelhette, és nem is vizsgálhatta felül, csakúgy, mint a bíróság sem".

A bíróság Nyers Rezső keresetét elutasította, és arra kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen meg a KIM-nek 30 ezer forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

A jogszabály szerint a pótlékokat azoktól – illetve azok özvegyétől – vonják meg, akik 1945 és 1949 között közreműködtek a demokratikus államberendezkedés felszámolásában; szerepet játszottak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében vagy az azt követő megtorlásokban, illetve 1948 és 1990. május 1. között titkosszolgálati tevékenységet folytattak.