Itt vannak az állami tankönyvellátásban közreműködő cégek és szervezetek: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és az országos Nemzeti Tankönyvtanács. Vasárnapi keltezésű az erről szóló kormányrendelet.

Kijelölte a kormány az állami tankönyvellátásban közreműködő cégeket és szervezeteket. Az erről szóló, vasárnapi keltezésű kormányrendelet a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.  

Eszerint a tankönyvfejlesztésért és -kiadásért az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a könyvtárellátásért a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felel, a nemzeti köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyvellátása minőségének értékelésére pedig létrehozták a független, országos Nemzeti Tankönyvtanácsot.

A tanács 13 tagból áll, közülük hat tagot az oktatásért felelős miniszter jelöl. A további tagokat a vidékfejlesztésért felelős miniszter, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Nemzeti Pedagógus Kar és az Országos Nemzetiségi Tanács delegálja. A tanács elnökét a tagok maguk közül választják meg, és öt évre nevezik ki.

A rendelet értelmében a tanács figyelemmel kíséri a köznevelés tantervi fejlesztési folyamatait, és elemzi az iskolák tankönyvekkel, pedagógus-kézikönyvekkel való ellátásának helyzetét. Feladatuk lesz a tankönyvjegyzék alapján nyomon követni a tankönyvkínálatot, éves tankönyvfejlesztési tervet készítenek és részt vesznek a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban.

A Könyvtárellátó Kft. megállapodást köthet tankönyvek forgalmazójával, a tankönyvek iskolába való eljuttatására, valamint a nemzetiségi oktatás, a két tannyelvű oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák tankönyvellátásának biztosítására.

A szakképesítésért felelős miniszter dolgoztatja ki a szakképzési tantárgyak tankönyveit, illetve megállapodást köthet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel a tankönyv előállítására. Utóbbi feladatokkal a szaktárca vezetője az általa felügyelt költségvetési szervet is megbízhatja.

Az Országgyűlés december 17-én kivételes sürgős tárgyalás után fogadta el azt a törvényt, amely 2014. január elsejétől államosítja a tankönyvellátást. Az tankönyellátás államosításának céljairól korábbi cikkünkben olvashat bővebben.