Tizenöt nappal a tervezett utazás előtt már be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek, hogy hol és mikor szeretne a kereskedő bemutatni.

Januártól a termék forgalmazása céljából szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles lesz bejelenteni - az erről szóló kormányrendelet a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg.

A kereskedő a telephelye szerinti jegyzőnek - az utazást megelőzően 15 nappal korábban - köteles bejelenteni a rendezvény helyét és időpontját. A jegyző a bejelentést 3 napon belül továbbküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.

Egy további előírás született a mozgóboltokra is. A mozgóbolt úgy üzemeltethető, ha a jármű
tulajdonosa - vagy üzembentartója - arra engedélyt adott, a kereskedő pedig beszerezte az árusított
termékekre előírt hatósági engedélyeket. Ezeken túl a kereskedő nevét és székhelyét - jól láthatóan - ki
kell írni a mozgóboltra.