Rosszul szervezte a diákmunkát a minisztérium

2014.03.25. 17:15

A polgármesteri hivatal dolgozóinak rokonait, ismerőseit vették fel a nyári diákmunkára, a jelentkező roma fiatalokat pedig vagy visszautasították, vagy a meghirdetett irodai munka helyett kertészkedni küldték őket a közmunkásokkal. Ezzel a panasszal fordult az alapvető jogok biztosához két fiatal. A biztos legfrissebb jelentése szerint nem bizonyítható egyértelműen, hogy diszkrimináció történt, de a pályázatot kiíró minisztérium nem volt elég egyértelmű.

A Nyári diákmunka elősegítése című munkaerő-piaci program indulását még tavaly nyáron jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárság. A program célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok szakmához jutását támogassák, a helyi önkormányzatoknak pedig felkínálták, hogy az állam támogatást ad a diákok foglalkoztatására a nyári szünetben. Székely László, az alapvető jogok biztosa és Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentésben támogatta a kezdeményezést, a gyakorlatot azonban panaszok is érték – írja a biztos kedden kiadott jelentése.

Volt ugyanis olyan település, ahol szinte kizárólag az önkormányzati képviselőkkel, köztisztviselőkkel hozzátartozói viszonyban lévő diákokat alkalmazták. Ennek alapján felmerült az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, valamint a diákok nemzetiségi származás alapján történő diszkriminációjának a gyanúja.

Az egyik panasz Tarnalelesz önkormányzatára érkezett. Az érintett fiatal, miután megtudta, hogy elindítják a programot, a polgármesternél érdeklődött a részvételi lehetőségekről. A polgármester azt mondta neki, hogy augusztus 1-jétől bekapcsolódhat a programba. A panaszos az előre megbeszélt időpontban, a munkakezdés előtti napon – a szükséges igazolásokkal együtt – megjelent a hivatalban, de még a papírok átvétele után sem mondták neki, hogy mégsem vehet részt a programban.

Édesapja aznap véletlenül összefutott az alpolgármesterrel, aki elmondta neki, hogy az önkormányzat rendkívüli testületi ülésén úgy döntött, az ő lánya nem vehet részt a diákmunkában, mert szociálisan nem minősült rászorulónak, de a panaszos szerint ez nem így van.

Beadványában azt írta, hogy az önkormányzat azokat a diákokat alkalmazta a nyári diákmunkában, akik rokonságban álltak az önkormányzati képviselőkkel, illetve a hivatal köztisztviselőivel. A panaszos szerint roma származása miatt érte diszkrimináció, amikor neki takarítási és kertészeti munkát ajánlottak a helyi közmunkások között, míg az önkormányzatnál dolgozók gyermekeit és a képviselők rokonait az önkormányzat irodáiban helyezték el.

A másik panasz a baksi önkormányzatra érkezett, ahol szintén azokat a diákokat alkalmazta a polgármesteri hivatal, akik rokonságban álltak az önkormányzati képviselőkkel, illetve a hivatal köztisztviselőivel. A beadvány szerzője azt állította, hogy a roma középiskolásokat kizárták a diákmunkaprogramból.

A biztos a panaszok után indított vizsgálatában megállapította, hogy a pályáztatási feltételek kidolgozatlansága, a célcsoportok pontos meghatározásának hiánya, a tájékoztatási rendszer alapvető hiányosságai tisztázatlan, visszaélésre is alkalmat adó körülményeket teremtettek, és így sérültek a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogok, valamint az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének érvényesülése sem volt minden esetben egyértelműen biztosítva. A nyári diákmunkaprogram célját és célcsoportját, illetve az ehhez kapcsolódó elvárásokat és követelményeket nem határozta meg egyértelműen a felelős minisztérium, az NGM.

Székely László ezért felkérte nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a további hasonló jellegű programok, támogatási és pályáztatási rendszerek céljainak, tartalmának, feltételeinek, a végrehajtás menetének, illetve ezek ellenőrzésének pontos és szakszerű kidolgozásáról.

A konkrét esetekről azt írta: az a feltételezés, hogy a nyári diákmunkaprogram szervezésekor a településeken élő roma diákokat nemzetiségi származásuk alapján hátrányosan megkülönböztették, nem igazolható, de a program meghirdetésének és megszervezésének tisztázatlan és átláthatatlan feltételei okán nem is zárható ki egyértelműen.