A Demokratikus Koalíció önálló pártként indul az EP-választáson, ezért tagot akartak delegálni a Nemzeti Választási Bizottságba. A kérésüket azonban visszautasították, mert az NVB szerint már van képviselője a baloldali összefogásnak. Az elnök szerint nem sikerült túl egyértelműre a törvény.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén visszautasította az EP-választáson listát állító Demokratikus Koalíció (DK) delegálását a testületbe, lényegében arra hivatkozva, hogy a bizottságban a pártnak már van delegáltja - az országgyűlési választásra listát állító - baloldali összefogás képviseletében.

Az NVB-ben hosszas vita alakult ki a kérdés megítélésében, Patyi András elnök a jogi helyzetet úgy értékelte, hogy "a törvény nem sikerült túlságosan egyértelműre" a delegálás ügyében.

A szakmai vita alapja az, hogy az országgyűlési és az európai parlamenti választási eljárás néhány hétig "párhuzamosan fut" egymás mellett, és az egyes választásokon listát állító pártok, illetve pártszövetségek egy-egy tagot delegálhatnak a testületbe. Ez abból a szempontból érdekes, hogy egyes pártoknak lehet-e két delegáltja az NVB-ben, vagy sem.

Az országgyűlési választásokra közös listát állító baloldali összefogás pártjai egy tagot delegálhattak a testületbe, de az EP-választáson a szövetség tagjai közül többen már külön indulnak, ezért nem volt egyértelmű annak megítélése, hogy az EP-választáson listát állító DK küldhet-e saját delegáltat az NVB-be.

A szakmai vitának ugyanakkor a gyakorlatban nincs túl nagy jelentősége, mert az országgyűlési választáson listát állító pártok delegáltjainak mandátuma május 6-án, azaz parlament alakuló ülésével megszűnik. A kérdésnek abban az esetben lenne igazi jelentősége, ha az államfő egy időpontra (május 25-ére) írta volna ki a két választást; ebben az esetben a pártok delegálási jogainak érvényesülését feltehetőleg nagyobb vita kísérte volna.

A vitában Patyi András, az NVB elnöke emlékeztetett rá: a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc április 22-én jelentette be, hogy a jelölőszervezet az EP-választáson történő listaállítás jogán az NVB-be Csiha Juditot kívánja megbízni.

Mint mondta, a kérdés az, delegálhat-e tagot olyan jelölő szerv, amelynek az NVB-ben már van szavazati joggal rendelkező tagja. Megjegezte: a DK - még az országgyűlési választásra közös listát állítva - másik négy párttal együtt bízta meg Litresits Andrást, aki március 3-a óta tagja az NVB-nek. 

Ha a DK további tagot bízhatna meg és ezt a bizottság elfogadná, akkor a pártnak nem egy, hanem "egynél több" szavazata lenne az NVB-ben, ez pedig alapvetően érintené a választás egyik alapelvét, a jelölőszervezetek közti esélyegyenlőséget - hívta fel a figyelmet.

Litresits András azonban azzal érvelt, hogy a törvény úgy fogalmaz, az NVB "további egy-egy tagját" bízhatják meg a jelölőszervezetek. Ha nem adunk lehetőséget a DK-nak, akkor megfosztjuk a törvény biztosította jogától, és ez lesz a jogsértés - szögezte le.

A testület végül 13:3 arányban úgy határozott, hogy a delegálásra vonatkozó kérelmet visszautasítja. A visszautasítás ellen szavazott Kozma Tamás (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség), Litresits András (MSZP-Együtt-PM-DK-MLP) és Sára György (Seres Mária Szövetségesei).  

Az NVB határozata ellen a Kúriához lehet jogorvoslattal fordulni, három napon belül.