SMS-ek, Márai, Bródy, Berzsenyi és Arany a magyarérettségin

2014.05.05. 08:47

Az eduline információi szerint az internetes és elektronikus nyelvhasználatról, az SMS-ek és az e-mailek nyelvezetéről szóló tanulmányrészletet kell elemezniük az érettségizőknek. Az Index szerint a diákoknak ezután Márai Sándor-, Bródy Sándor-, Berzsenyi Dániel- és Arany János-műveket kell elemezniük. 

Az Eduline szerint egy Veszelszki Ágnes-tanulmány részletét kell elolvasniuk és értelmezniük a középszinten érettségizőknek – a szöveg a netnyelvről, az SMS-ekben és e-mailekben használt rövidítésekről, az internetes nyelv jellemzőiről szól. A tanulmány a Magyar Nyelvőr című nyelvészeti szaklapban jelent meg. A két és fél oldalas szöveg elolvasására, értelmezésére és a tanulmányhoz kapcsolódó kérdések megválaszolására összesen 60 percet kapnak.

Ki Veszelszki Ágnes?

Veszelszki Ágnes 1982-ben született, ezen a héten lesz harminckét éves, többek között a marketing és a nyelvészet, a beszélt nyelv és az ikonok kapcsolatát kutatja. Önéletrajza szerint angol és német nyelven beszél közép-, illetve felsőfokon, egyetemi tanársegéd volt az ELTE BTK mai magyar nyelvi tanszékén, tanított a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban és a budapesti Mathias Corvinus Collegiumban.

Internetes nyelvről, illetve SMS-ekről már 2002-ben publikált a Magyar Nyelvőrben Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata címmel, 2005-ben Dinamikus emotikonok, valamint Írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben címmel jelentek meg ugyanott írásai, az elmúlt egy-két évben pedig Emotikonok: érzelemkifejezés az internetes kommunikációban; Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben; A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján címmel publikált – utóbbiból kaptak kétoldalas részletet az érettségizők, a teljes szöveg itt érhető el.

Az Eduline információi szerint az SMS-es feladat után a diákok egy Márai Sándor-idézetet, egy Bródy Sándor-novellát, valamint egy Berzsenyi Dániel- és egy Arany János-költeményt kaptak. Ezek közül egyet kell választaniuk.

Az emelt szintű magyarérettségin Ady Endre A fehér lótuszok, Pilinszky János Egy arckép alá című művét, valamint egy Szakonyi Károly-részletet kaptak a diákok.

Hétfőn reggel nyolc órakor a magyar nyelv és irodalom és a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal kezdődnek meg a tavaszi érettségik. Az idei érettségin összesen közel 118 ezer diák ad majd számot tudásáról. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 1199 helyszínen 81 496 diák, emelt szinten 48 helyszínen 1848 tanuló tesz érettségit.

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbelije 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk, a szövegértési feladatlap esetében 60 perc, a szövegalkotási feladatlap esetében pedig 180 perc áll a rendelkezésükre.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája szintén 240 percig tart. Az írásbeli vizsga nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.