A bolsevik diktatúra, Marx, a holokauszt és a rendszerváltás is szerepel a középszintű történelemérettségi kérdései között. Több mint 84 ezer diák vizsgázik szerdán.

A középszintű történelemérettségi nem hivatalos megoldásait egyelőre technikai okok miatt nem tudjuk közölni, de hamarosan elérhetőek lesznek az Origón!

A bolsevik diktatúra, a rendszerváltás, az 1989-es alkotmány, a magyarországi holokauszt, Marx és a liberalizmus, az ókori kultúra, valamint a közép-európai országok 2001 és 2009 közötti gazdasági teljesítménye is szerepel a szerdai középszintű történelemérettségin a rövid feladatokból álló kérdései között. A diákoknak 10-12 rövid feladatot kell megoldaniuk.

Az esszék témái: a középkori egyház, az ipari forradalom, Hunyadi Mátyás, a középkori Magyarország, Kossuth programja, 1956 és Nagy Imre – írja az Eduline.hu.

A középszintű írásbeli vizsga két feladatsorból áll: az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, valamint a szöveges (kifejtendő) feladatok megoldásából.  A vizsgázó a rendelkezésére álló 180 percet tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és a megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az írásbeli feladatsort 60 százalékban a magyar, 40 százalékban az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat felét a 19. és a 20. század történelme adja. Segédeszközként a középiskolai történelmi atlasz használható, valamint vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár. Előbbit a diák viszi magával, utóbbit, az intézmény biztosítja.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces, és ez is két feladatsorból áll. Itt először az első feladatlapot kell megoldani. A vizsgadolgozatokat 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a második feladatlapot. A témák megoszlása hasonló a középszinthez, ahogy a második részhez szükséges segédeszközök is.

A feladatok megoldását központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján értékelik.

Szerdán a történelemérettségin középszinten 77 777, emelt szinten 6320 diák vizsgázik. Középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven, emelt szinten angol, francia, horvát, német, spanyol, szerb és szlovák nyelven is vizsgázhatnak.