Az angol nyelvi írásbelikkel folytatódnak csütörtökön reggel a tavaszi érettségik. Középszinten 54 314-en, emelt szinten 9809-en vizsgáznak.

Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, ebből az első rész, az olvasott szöveg értése 60 percig tart. A második rész, a nyelvhelyesség feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. A szünet után a hallott szöveg értése következik, amire 30 percet, majd az íráskészség, amire 60 percet kapnak a vizsgázók.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsga hasonló a középszintűhöz, csak a feladatok megoldására fordítható idő több: 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem használható. A vizsgafeladatok értékelése emelt és középszinten is egymástól független, a feladatok megoldását központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján értékelik.