A szakiskolákban koncentrálódnak a társadalmi kirekesztődés veszélyének kitett tanulók – ez áll a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézetének felmérésében, amelyet a Világgazdaság ismertetett. Az elemzés szerint a szakiskolába járó tanulók 29 százaléka hátrányos helyzetű.

A szakiskola a magyar oktatási rendszer szelekciós mechanizmusainak kitett intézmény, így nagy arányban vannak jelen gyenge tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulók, ezen belül a roma származású diákok aránya is az átlagosnál nagyobb. A szakiskolákból a munkaerő-piaci keresletet meghaladó számban kerülnek ki potenciális szakképzett munkavállalók, a munkaadók mégis a szakképzettek hiányát tapasztalják. A munkanélküliségi ráta 12 százalékos, magasabb az országos szintnél. A diplomás munkavállalók a szakiskolát végzettek bérének többszörösét keresik meg, de már érettségivel is jelentősen javulnak a fizetési kilátások.

A többi középszintű oktatási képzéshez viszonyítva magas a képzést be nem fejezők, tehát a lemorzsolódó tanulók aránya. A szakiskolai tanulmányi követelmények elmaradnak a többi középfokú intézménytípusban elvárt szinttől, mégis 9 százalék, azaz több mint 13 ezer tanuló kényszerül évfolyamismétlésre a szakiskolákban. Az MKIK szerint a duális képzés sokat javíthat a szakképzés minőségén, és változtatni kell azon, hogy gyenge, nem megfelelő képességekkel rendelkező, 2-es átlagú gyerekek bejutnak a szakképzésbe. A kamara álláspontja szerint a négyes-ötös képességű diákoknak is vonzóvá kellene tenni az iskolatípust.