Hivatalosan is párttá válhat a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) – derül ki a Kúria keddi ítéletéből.

Az MKKP pártként történő bejegyzésére a Fővárosi Törvényszék korábban úgy reagált, hogy hiánypótlást kért, majd a beterjesztett iratok tartalmát – különös tekintettel a párt elnevezésére – nem találta kielégítőnek. Ezért a bejegyzés iránti kérelmet elutasította.

A bíróság szerint a „viccpárt” által meghirdetett célok komolytalanok, nem felelnek meg az általános követelményeknek.

A másodfokú bíróság az elsőfokú elutasító végzést helybenhagyta. Álláspontjuk szerint a párt elnevezése nem tükrözi a párt céljait és tevékenységét, a párt programja kétségeket ébreszt abban, hogy a kérelmező a politikai életben ténylegesen részt kíván-e venni. A jogerős végzés szerint a párt neve sérti az általános erkölcsi elveket is, méltatlan asszociációkra ad alapot.

Az MKKP ezután felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúria felé. A Kúria a kérelmet alaposnak találta. A bíróság szerint, ha a bejegyzés konkrét, egyértelmű törvényi tilalomba nem ütközik, és a párt deklarálja, hogy aláveti magát a jogszabályoknak, a bejegyzés nem tagadható meg azért, mert a bíróság a célokat és a tevékenységet nem tartja „elég komolynak”.

„A bíróságnak a bejegyzésnél is szigorú világnézeti semlegességet kell tanúsítania, lehetőleg tartózkodnia kell az előzetes minősítésektől. Ha egy párt deklarált céljai nem ellentétesek az egyesülési jog alapelveivel és az Alaptörvényben rögzített alapvető elvekkel, továbbá belső szabályai kielégítik a jogszabályi követelményeket, a bejegyzést nem lehet megtagadni” – olvasható a Kúria honlapján.

A Kúria szerint a párt neve nem ellentétes a társadalom általános erkölcsi felfogásával, és nem ad alapot megbotránkoztató képzettársításokra sem.

Mindezek alapján a Kúria a jogerős végzést hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította azzal, hogy a bejegyzésnek nincs törvényes akadálya.