A házasságon kívüli nemi érintkezés bűn, ahogy az azonos neműek tudatos közeledése is, írja a Szent István Társulat hetedik osztályosoknak szánt hittankönyve. A kötet csak a keresztény egyház nézeteit közvetíti – véli a kiadó, az oktatásért felelős államtitkárság szerint pedig a hittantanár felelőssége, hogy mit ad át a gyerekeknek. Ma Magyarországon több mint 400 ezren élnek élettársi - az egyházi felfogás szerint bűnös - kapcsolatban.

A baltával gyilkoló Paint-animáció után újabb megkérdőjelezhető iskolai segédanyagot talált az Origo. Nemes György és Mácsik Mária Isten útján című, 7. osztályos fiataloknak szánt hittankönyve a 2010-es kiadásban így fogalmaz a Bűnök a nemiséggel kapcsolatban című alfejezetben: ”A nemiség terén az követ el bűnt, aki szembefordul azzal az értékrenddel, amelyet Isten kíván. (…) A házasságon kívüli nemi érintkezés bűn.”

A bűnös nemi kapcsolatokról szóló szövegrészlet az Isten útján című tankönyv 2010-es kiadásából.Forrás: Origo

Bűn vagy betegség

A házasságtörésen túl - amit a tankönyv a nemi erőszak és a prostitúció után említ a bűnök sorában - az Isten útján a homoszexualitásról is sarkosan fogalmaz: „Nem tarthatjuk elfogadhatónak az azonos neműek közeledését sem. Ezt már az Ószövetség is keményen elítélte. Ha nem betegség, hanem tudatos bűnelkövetés áll az eltévelyedés hátterében, akkor nagyon súlyosan vétenek az elkövetők.”

Az azonos neműek vonzalmát a WHO 1990 óta hivatalosan sem tekinti betegségnek.

Négyszázezren élnek bűnben?

A KSH 2011-es adatai szerint több mint 404 ezren élhetnek Magyarországon élettársi kapcsolatban, de ennél jóval többen szexelhetnek a házasság előtt, vagy azon kívül (a kimutatás 94-95. oldalára érdemes görgetni az adatokhoz - a szerk.). Az ilyen párok tehát bűnösnek tekinthetőek a katolikus egyház felfogásában, és ezzel iskoláskorú gyermekük is szembesülhet, ha a szülők világi erkölcstan helyett hittanra íratják be.

Bűntelenül csak a házasok szexelhetnek - derül ki a tankönyvből.Forrás: Thinkstock

Mossák kezeiket

Megkérdeztük az Emmi köznevelésért felelős államtitkárságát, mi a véleményük a meleg, illetve a házasságon kívüli kapcsolatokról szóló alfejezetről, elfogadhatónak tartják-e, ha egy tankönyv bűnösnek minősíti az így élőket.

Érdekelt volna minket az is, hány iskolában tanítanak az Isten útja című tankönyvből, az államtitkárság azonban nem válaszolt ezekre a kérdésekre. Levelükből annyi derül ki, hogy a hit- és erkölcstan választható tárgy, oktatása pedig kizárólag a tanár, vagyis az "egyházjogi személy” felelőssége, ez a felelősség pedig kiterjed a felhasznált tankönyvek tartalmára is.

Nihil obstat

A hittankönyvön ott az egyházi jóváhagyás két pecsétje, az Imprimatur és a Nihil obstat. Szavain nincs mit számon kérni: csak az egyház és a Biblia kétezer éves tanításait közvetíti - mondta kérdésünkre Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója.

Hasonlóan vélekedett Görbe László, a Szent Margit Gimnázium vezetője. Az iskolában is tanítanak Nemes György és Mácsik Mária könyvéből, érthető és jól kezelhető segédanyag - mondta a gimnázium igazgatója, aki matematikát és fizikát tanít, de hittantanári végzettsége is van.

Döntés kérdése

Görbe László szerint az Isten útján keresztény értékrendet közvetít, és választás kérdése, hogy valaki emellett dönt. Ha hívőként szeretne valaki élni, követve a Biblia és Jézus tanait, akkor azt is el kell fogadnia, hogy a keresztény moralitás szerint a házasságon kívüli nemi kapcsolat bűn. Aki másként él, nyilván nem tartja véteknek az ilyesmit - tette hozzá.

A hit döntés kérdése: aki követi a Biblia tanítását, el kell fogadnia a házasságon kívüli szexre vonatkozó álláspontot is - véli a Szent Margit Gimnázium igazgatója.Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Az iskolaigazgató naponta szembesül a világias erkölcs hatásaival: sok diákjuk elvált szülők gyermeke, csonka családból jön. A házasságon kívüli kapcsolatok gyengíthetik családon belül az érzelmi kötődéseket, ráadásul mintát is teremthetnek a fiatalok számára - fogalmazott Görbe László.

Kávéfoltos házasság

Kérdésünkre - mennyire életszerű ma önmegtartóztatásra inteni a fiatalokat - az iskola vezetője hangsúlyozta, sok olyan tanítványuk van, aki önként vállalja ezt, huszonévesen is megőrzi érintetlenségét, mivel hisz a házasság szentségében. "Erre éppúgy lehet készülni, ahogy a sportolók egy nagyobb megmérettetésre, az elhatározás erősíti, fejleszti a személyiséget” – fogalmazott Görbe László, aki diákjainak a kávéfoltos példával szokta illusztrálni, miért kell megőrizni a házastársi kapcsolat tisztaságát: "Ha a tisztán, frissen vásárolt pólódat leöntöd kávéval, kimoshatod - a folt talán ki is jön, de a póló soha nem lesz új."

Nem az ítélkezésről szól

Nemes György, a kötet egyik szerzője szerint a könyv egészének hangneme egyáltalán nem ítélkező, inkább a más véleményen lévőkkel való bárbeszédet szorgalmazza, a katolikus tanítást megvilágítva.

A katolikus egyház hagyományos tanítása szerint a házasságon kívüli nemi érintkezés bűn - ám, a szerző úgy látja, sokan ezen a téren „jóhiszemű tévedésben" vannak, akiket inkább meggyőzni szeretnének. "A mai teológia azt is hangsúlyozza, hogy ha a jegyesekben megvan a házasság szándéka, akkor - a hagyományos megfogalmazás szerint - ez jóval csekélyebb bűn, mint a partnerek felelőtlen váltogatása. Tudtommal az utóbbit a magát liberálisnak valló etika is elítéli” – tette hozzá Nemes György.

A tankönyvíró attól sem tart, hogy a könyvben olvasottak miatt a gyerekek bűnösnek tartanák élettársi kapcsolatban élő szüleiket, különösen, ha jó szándékú, Istent vagy az igazságot kereső családról van szó.

A bűnt nem lehet kihagyni

Nemes Györgyöt a homoszexuális és leszbikus viszonyok minősítéséről is kérdeztük: mint mondta, ő is tudja, hogy a tudomány ma irányultságnak nevezi az ilyen kapcsolatokat, a betegség kifejezést pedig nem pejoratív értelemben akarta használni. "Az ítélkezés, az ellenszenvkeltés nem szerepelt céljaim között, de tény, hogy az Ószövetség elítéli az ilyen jellegű kapcsolatokat. Katolikus tankönyv nem írható meg úgy, hogy a bűn fogalmát le sem írjuk" - tette hozzá Nemes György.

 Szex, szorongás, bűntudat

A nemi kapcsolatokra vonatkozó figyelmeztetés abban a korban éri a gyermekeket, amikor felnőtté válásuk is elkezdődik: megváltozik testképük, addig ismeretlen vágyakat éreznek. Ebben a korban olyan testi-szexuális bűntudatot is elültethet bennük az érintetlenségre vonatkozó elvárás, ami a későbbiekben problémákat okoz. Ráadásul feszültséget kelthet az is, hogy olyasmire tanítják őket, ami ellentétes a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel - vélte az Origónak nyilatkozó szexuálpszichológus.

Sok, vallásosan nevelt pár felnőttként szembesül a nemiséggel. A szex szorongások, félelmek forrása is lehet a számukra.Forrás: AFP/PhotoAlto

Klettner Anikót sok, vallásosan nevelt pár is látogatja, akik a házasság előtt megőrizték szüzességüket, épp ezért teljesen tapasztalatlanul közelítenek a szex felé, tele gátlásokkal, a fájdalomtól vagy a kudarctól való félelemmel.

A szorongások mindkét oldalon fizikai tünetekben jelentkezhetnek: a teljesítmény és a várt kudarc miatt aggódó férfinak nincs merevedése, mert a stressz és az erekció nem fér meg együtt, a nőnél pedig vaginizmust okozhat a fájdalmas behatolástól való rettegés - mutat rá a szakember. Klettner Anikó hozzáteszi, nem szabad általánosítani, hiszen sok vallásos pár él boldog, szexuálisan is kiegyensúlyozott házasságban, a szorongás, a bűntudat más okokra is visszavezethető.

Nem az első eset

A SZIT hittankönyvei már korábban is adtak témát a sajtónak: tavaly szeptemberben a Hír24 adott róla hírt, hogy a Szent István Társulat negyedik osztályosoknak szánt tankönyvében halálos bűnnek nevezik a homoszexualitást. Az Élet a hitben című kötet szerzője Fülöpné Erdő Mária - Erdő Péter bíboros testvére.

A Magyar Katolikus Egyház a kötetet ért kritikák kapcsán hangsúlyozta, minden homoszexuális embert fenntartások nélkül elfogadnak, és kijavítják a tankönyv kérdéses részletét. Hoffman Rózsa közoktatásért felelős államtitkár szerint ez az egyház belügye, és az állami oktatásirányításnak nincs köze hozzá.